Az andragógia sikeres a PPK-n

Az államalapítás ünnepének alkalmából idén karunk több munkatársa is jelentős elismerésben részesült. Kraiciné Dr. Szokoly Mária a Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozat kitüntetését vehette át Áder János köztársasági elnök megbízásából Prof. Dr. Kásler Miklós minisztertől.

Mit jelent Önnek ez az elismerés?
Az ünnepélyes átadás számvetésre késztetett, hiszen a díj – az indoklás szerint – a hazai művelődéstudomány és felnőttképzés területén végzett oktatói-kutatói munkásságom elismerése. Érdekes egybeesés, hogy felsőoktatásban dolgozó oktatóként éppen a 2017/18-as tanévben kezdtem meg a negyvenedik. tanévemet. A négy évtized alatt részese voltam a tanító-, a tanár- és a felnőttképzés területén bekövetkező nagy változásoknak, új szakok alapításának és indításának, a felsőoktatás szervezetépítő folyamatainak és a neveléstudományi kutatások gazdagodásának. 
Az andragógia súlyát mennyiben jelzi a díj?
Úgy látom, hogy a kitüntetés a felnőttképzés és a felnőttkori tanulás tanítása és kutatása fontosságának is az elismerése, hiszen az andragógia a neveléstudomány fiatal ága, azonban fontossága napjainkban a nemzetközi érdeklődés középpontjába emelte. Végül a kitüntetés szól régi és jelenlegi munkatársaimnak is, hiszen az oktató- és kutatómunka sikere mindig csapatmunka eredménye, és szól a PPK új és fiatal Intézetének is, amelynek munkatársa vagyok. 
Milyen tervei vannak a közeljövőre?
Oktatási-kutatási terveim középpontjában a felnőttképzés módszertani megújítása áll. Keresem az andragógia és a társtudományok azon kapcsolódási pontjait, amelyek tartalmi és módszertani vonatkozásban is hozzájárulhatnak a tanítás- és tanulásmódszertan lehetséges új útjainak, eljárásainak megtalálásához. A megújulás szükségessége ugyanis érinti mind az önirányító tanulásra képes, kvalifikált felnőtteket – gondoljunk csak az életút alatt bekövetkező gyors technológiai változásra –, mind a bármely okból hátrányos helyzetű, tanulási támogatásra szoruló felnőtt tanulói csoportokat, akiknél az alap- és munkahelyi kompetenciák pótlása a kulcskérdés. 
Doktorandusz hallgatóimmal együtt részben a gyógypedagógia, részben a neurobiológia új eredményeinek felnőttképzési szempontú elemzésével, a más területen kidolgozott és alkalmazott módszerek és kutatási eredmények adaptálásával foglalkozunk, remélve hogy kutatásainkkal hozzájárulhatunk „az élethosszig” egyre inkább tanulni vágyó, vagy kényszerülő felnőttek egyéni boldogulásához és a szakképzés módszertani megújításával az ország sikerességéhez is.
ppk.elte.hu

2018.09.20.