Angol nyelvű lektorálás támogatása

Angol nyelvű lektorálásra kari támogatás áll rendelkezésre, amennyiben a lektorálandó szöveg

a.   angol nyelvű cikk, amely nemzetközi, peer-reviewed, lehetőség szerint Q1-es (esetlegesen Q2) besorolású, impakt faktoros folyóiratban jelenik meg,

b.   lektorált, angol nyelven írt és WoS, Scopus, Psycinfo által referált könyvben megjelenő könyvfejezet

Kari támogatást a  palyazat@ppk.elte.hu címen folyamatosan lehet kérni az adatlap kitöltésével és a lektorálandó cikk elküldésével.

A támogatás odaítéléséről a rendelkezésre álló pénzügyi keret és a fenti követelményeknek való megfelelés mentén, belső szakmai elbírálást követően a kar dékánja dönt.

Jelenleg elérhető az ELTE Tudományos Tanácsának idegen nyelvű tanulmányok, könyvfejezetek és könyvek nyelvi lektoráltatására vonatkozó pályázata is, amely 2019.12.31-ig érhető el. A kari lektorálási pályázatra elsősorban az ELTE Tudományos Tanácsa által nem/csak részben támogatott pályázatokat várjuk.

Az angol nyelvű lektorálást érintő kérdéseket az 4/2019. (05.30.) sz. dékáni körlevél szabályozza.