Program, tanterv - Edző Bsc

A képzés célja

Az edzői munka eredendő célja a mozgás megszerettetése, a maximális teljesítmény elérése, valamint a sporttevékenység sokoldalúságán keresztül elérni a teljes személyiség kifejlődését. Olyan szakedzők képzése a célunk, akik a tanulmányaik során szerzett szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt sportolók edzésfolyamatának önálló, magas szintű tervezésére és végrehajtására. A képzés végére emellett felkészültek lesznek sportolók kiválasztására, átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában az egyén fizikális felkészítése mellett a mentális fejlesztésre és ezzel teljesítményük fokozására is. További cél, hogy képesek legyenek sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, szervezésére és ellenőrzésére. Ismerjék, és munkájuk során építsék be a sportág fejlesztésében segítséget adó egyéb területeket és módszereket. Felkészültséget szereznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzés tanterve.

Főbb tárgyak

  • anatómia-élettan
  • gimnasztika
  • sporttáplálkozás
  • sportpszichológia
  • sportpedagógia
  • kommunikáció
  • sportmenedzsment
  • sportágspecifikus elmélet és gyakorlat

Specializációk

  • Budapest: kajak-kenu, kosárlabda
  • Szombathely: atlétika, kosárlabda, kung fu