Tanulmányi ügyek
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Tanári mesterszak - záróvizsga

Tanári mesterszakos záróvizsgára kell jelentkezni azoknak a tanári mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2008 szeptemberében vagy azt követően tanári mesterszakon kezdték meg, és tanulmányaikat az adott félévben kívánják befejezni. Ebben az esetben a szakterülettől, tagozattól (nappali, levelező) és alapkartól függetlenül minden hallgatónak jelentkeznie kell.

Záróvizsgára csak a Neptun rendszerben lehet jelentkezni.

A jelentkezés határideje: őszi félévben október 15., tavaszi félévben március 15.

A vizsgára a Neptunban, a bejelentkezés után elérhető hallgatói webes felületen, kérvény (jelentkezési lap) leadásával lehet jelentkezni. Kérvényeket leadni az Ügyintézés > Kérvények menüpontban lehet a Kitöltendő kérvények fülön (ugyanott, ahol a félév eleji regisztráció is elvégezhető). Minden hallgató csak a saját képzéséhez tartozó vizsga jelentkezési lapját éri el a Neptunban. A jelentkezési lap a nevére kattintva nyitható meg. A jelentkezési lapon a személyes adatait a rendszer a benne tároltakkal tölti fel, Önnek a vizsgára vonatkozó adatokat kell értelemszerűen és pontosan kitöltenie. (Ha ezek közül véletlenül hibás valami, különösen az elérhetőségei, akkor a Saját adatok menüpont alatt javíthatja.) A véglegesített jelentkezési lap a Leadott kérvények fülön tekinthető meg időkorlát nélkül, az ott elérhető pdf nyomtatható, saját részre elmenthető. A leadott kérvények státusza szintén itt tekinthető meg. Leadás után az „Ügyintézés alatt” státusz jelenik meg automatikusan, mely a jelentkezés befogadása után „Elfogadva” státuszra fog változni.

FIGYELEM!

 • A jelentkezési lap a Neptunban csak az érvényességi időszakon belül adható le, az érvényességi idő vége után a kérvény adatlapja nem lesz többé elérhető. A határidő után csak külön – papíron benyújtott – kérvénnyel, külön szolgáltatási díj (3500 Ft) befizetése mellett lehet jelentkezni vizsgára.
 • A jelentkezési lap kitöltését nem lehet felfüggeszteni, tehát a megnyitás után két opció választható: (1) a kitöltés után az alján található „Kérvény leadása” gomb segítségével véglegesíthető, illetve (2) ha a kérvényt mégsem szeretné leadni, a „Vissza” gombbal a felvitt adatokat törölheti.
 • A leadott kérvény a későbbiekben a felületen nem módosítható!
 • A leadott jelentkezési lap státuszának "Elfogadva" megjelölése mindössze a jelentkezési lap beérkeztének visszaigazolásául szolgál.

A záróvizsga részei:

- a tanulmány bemutatása és védése (azon hallgatók esetében, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb, mint 10 kredit),

- portfólió bemutatása és védése,

- a szakterület(ek)hez kapcsolódó szakpedagógiá(k)ból szóbeli felelet, tételsor alapján.

A záróvizsgát kétmodulos képzés esetén egy vagy két részben lehet lebonyolítani. A szakdolgozat mindkét részének védését és a tanulmányhoz kapcsolódó témájú szakmódszertani vizsgát együtt kell letenni, ettől időben elválasztva lehet megszervezni a másik szakterület szakmódszertani vizsgáját. Az utolsó félév vizsgáinak időpontját minden modul esetében úgy kell kijelölni, hogy azok a vizsgaidőszak 4. hetének végéig befejeződjenek.

A záróvizsgák időszaka várhatóan a vizsgaidőszak utolsó két hete. A végleges vizsgabeosztás közzétételéről az Oktatásszervezési Iroda e-mailben értesíti a hallgatókat őszi félévben legkésőbb január 5-ig, tavaszi félévben legkésőbb június 5-ig. 

A tanári szakdolgozat két részből áll, egy tanulmányból és egy portfólióból. Tanulmányt azon hallgatóknak kell készíteniük, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb, mint 10 kredit, portfóliót viszont minden hallgatónak kell készítenie.

A szakdolgozat tanulmány részét egy kötött és egy fűzött példányban, illetve elektronikus formában kell benyújtani őszi félévben november 20-ig, tavaszi félévben április 20-ig. A fűzött példányt a PPK Tanulmányi Hivatalának Információs Irodájában (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. I. emelet 110.), a bekötöttet a modulfelelős karon (a PPK esetében szintén a PPK TH Információs Irodában). Elektronikus formában (pdf fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus felületre kell feltölteni.

A szakdolgozat portfólió részét nyomtatott és elektronikus formában is be kell nyújtani őszi félévben december 15-ig, tavaszi félévben május 15-ig. A nyomtatott példányt a PPK TH Információs Irodában (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. I. emelet 110.) kell leadni. Elektronikus formában (pdf fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus felületre kell feltölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a tanulmány, mind pedig a portfólió nyomtatott példányait személyesen kell benyújtani az Információs Irodában, átvételi ív aláírásával (esetleg meghatalmazott által). Postai vagy egyéb úton való benyújtást nem áll módunkban elfogadni.

A szakdolgozat tanulmány részének értékelését őszi félévben december 15-től, tavaszi félévben május 15-től; portfólió részének értékelését pedig őszi félévben január 10-től, tavaszi félévben június 10-től vehetik át a hallgatók az Információs Irodában. A bírálat elkészültéről külön e-mailben értesítjük.

A záróvizsga-jelentkezés szabályos visszavonására őszi félévben december 15-ig, tavaszi félévben május 15-ig van lehetőség. Ha valamely hallgató e határidőig a jelentkezését nem vonja vissza, de a záróvizsgán mégsem vesz részt, az újabb, leghamarabb a következő vizsgaidőszakban zajló záróvizsga megszervezésének költsége 10.000 Ft.

A záróvizsgák helyszíne az informatikatanári modul esetében az IK, a többi modul esetében a PPK.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató,

 • aki nem jelentkezett záróvizsgára,
 • aki nem adta le tanulmányát vagy portfólióját,
 • akinek tanulmányának bírálata vagy portfóliójának értékelése elégtelen vagy nincsen,
 • akinek nincs abszolutóriuma,
 • akinek díjtartozása, könyvtári vagy eszköztartozása van.

Javasoljuk, hogy tanulmányi előadójával előzetesen egyeztessen az abszolutóriumról. Az abszolutóriumot az alapkar Tanulmányi Hivatala a vonatkozó szabályzat szerint a záróvizsgát megelőző 3. munkanapig állítja ki. A díjtartozást, könyvtári- és eszköztartozást szintén az alapkari Tanulmányi Hivatal ellenőrzi, a kari szokásoknak megfelelően.

A záróvizsga eredményének számítása

A három (ill. két szaktárgy esetén négy) vizsgarész külön-külön kap érdemjegyet. A tanári záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi részérdemjegyek egyenlő súllyal való átlagolásával számítjuk ki (csak az összegzés és osztás után kell kerekíteni). Részérdemjegyek:

 1. a tanulmány bírálója és a portfólió értékelője által adott érdemjegyek átlaga;
 2. a tanulmány, valamint a portfólió bemutatására és védésére kapott egy-egy jegy átlaga (értékelője a tanári záróvizsga bizottsága);
 3. a szakmódszertani szóbeli vizsga érdemjegye, két szakterület esetén a két felelet érdemjegyének átlaga (értékelője a tanári záróvizsga bizottsága).

Ha a 2. vagy a 3. részérdemjegy közül bármelyik elégtelen, akkor a záróvizsga is elégtelen. A – leghamarabb a következő záróvizsga-időszakban tett – ismételt záróvizsga során az elégtelennel minősített vizsgarész elégtelen komponensét kell csak megismételni.

A tanári oklevél minősítése az alábbi jegyek két tizedesjegyre kiszámított átlageredménye alapján történik:

 • az egy vagy két szakterületi modulzáró vizsga,
 • a pedagógia-pszichológia szigorlat,
 • a tanári záróvizsga összesített érdemjegye, valamint
 • az iskolai gyakorlatokra kapott jegyekből számolt átlag (melynek számítása: a szaktárgyi tanítási gyakorlatok jegyeinek valamint az egyéni szakmai gyakorlatra kapott jegyek átlaga).

Ha a képzési kimeneti követelmények alapján valamelyik elem hiányzik, akkor a fentiekben felsorolt többi jegy átlaga.

A tanári mesterszakos hallgatók az oklevelüket az alapkarnak megfelelő kari diplomaosztón vehetik át.

A szakdolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatos eljárásrendek honlapunkon elérhetőek, kérjük, hogy szíveskedjen tájékozódni ezen dokumentumokból is.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.10.02.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 április Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
ELTE Logo