Tanulmányi ügyek
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Tanári mesterszak - szakdolgozat

A tanári mesterszakos szakdolgozat: tanulmány rész és portfólió rész

A tanári szakdolgozat két részből áll, a tanárképzés szempontjából releváns tanulmányból és az értékelési portfólióból.

Tanulmányt azon hallgatóknak kell készíteniük, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb, mint 10 kredit, portfóliót viszont minden hallgatónak kell készítenie.

Azon hallgatónak, aki az ELTE-n egy időben több tanári mesterszakon is folytat tanulmányokat, és tanári mesterszakos végzettséggel és szakképzettséggel nem rendelkezik, egyetlen szakdolgozatot kell benyújtania, ha a több tanári mesterszakon egyszerre vagy legfeljebb négy félév különbséggel végez. Ilyen esetben a szakdolgozat részei közül portfólióból a szakjai számának megfelelő számút, tanulmányból – ha ilyen kötelezettsége van – egyet kell elkészítenie.

Tanulmány

A tanulmány témaválasztása és bejelentése

A szakdolgozat tanulmány részének témáját a PPK Tanulmányi Hivatalában az alábbi letölthető témabejelentő lapon be kell jelenteni. A modulfelelős karon történő témabejelentés szabályairól a társkarok nyújtanak tájékoztatást.

A témabejelentés határideje:

– őszi félévi záróvizsga esetében május 15.

– tavaszi félévi záróvizsga esetében november 15.

A tanulmány benyújtása

Előzetesen jóváhagyott témabejelentés nélkül a tanári szakdolgozat nem nyújtható be, ennek hiányában tanári záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető.

A hallgatónak a szakdolgozat tanulmány részét egy kötött és egy fűzött példányban és elektronikus formában kell benyújtania: a bekötött példányt a modulfelelős karon, a másikat, a fűzöttet az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Tanulmányi Irodáján őszi félév esetén november 20-ig, tavaszi félév esetén április 20-ig kell leadni, elektronikus formában (pdf fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus felületre kell feltölteni. A bírálatról a modulfelelős kar gondoskodik.

A tanulmány fűzött példányát a záróvizsgán a tanárjelölt visszakapja. Az elektronikus példány archiválásáról az ELTE PPK Tanulmányi Hivatala gondoskodik.

A szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos eljárásrendet a záróvizsga szervezésének eljárásrendje tartalmazza.

 • letölthető tájékoztató a tanulmányról
 • témabejelentő lap a tanulmányhoz
 • eredetiségnyilatkozat a tanulmányhoz
 • konzultációs igazolás a tanulmányhoz
 • Portfólió

  A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei alapján az előképzettségtől függően a szak képzési ideje különböző időtartamú, volumene különböző kreditszámú lehet.

  A képzés és a képzéshez kapcsolódó gyakorlatok részeként minden hallgató portfóliót készít, amely a képzés ezen formájában egyúttal a szakdolgozatként is szolgál, és a záróvizsga részét képezi. A portfólió a hallgatónak a tanári mesterszakon készített munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több területen. A portfólióban megjelenő munkák gyűjtése, válogatása és az önreflexiók elkészítése a hallgató feladata. Ajánljuk, hogy a hallgató a munkákhoz a képzés során kapott oktatói értékeléseket is csatolja, és a reflexióit ezekkel összefüggésben is tegye meg.

  A tanulmány benyújtásának hiányában a portfólió nem adható be.

  A portfóliót egy nyomtatott példányban kell leadni az ELTE PPK Tanulmányi Hivatalban (Információs és Felvételi Iroda: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. I. emelet 110.), és fel kell tölteni az erre szolgáló elektronikus felületen, őszi félév esetén december 15-ig, tavaszi félév esetén május 15-ig.

 • letölthető tájékoztató a portfólióról
 • ajánlott irodalom a portfólióhoz


 • Kérjük, a fentieken túl tanulmányozzák a szakdolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatos eljárásrendeket is.

  Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.14.
  Eseménynaptár
  Előző hónap a naptárban 2019 március Következő hónap a naptárban
  H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
  25 26 27 28 1 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  1 2 3 4 5 6 7
  ELTE Logo