Tanulmányi ügyek
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Korábbi tanárképzések

A régi képzési szerkezet szerinti, „Bologna-rendszer” előtti, főiskolai és egyetemi szintű, tanári képzést tanári képesítővizsga zárja le. A képesítővizsga a tanári képesítés megszerzésére irányuló képzést lezáró záróvizsga, melynek célja annak ellenőrzése, hogy a jelölt a tanári képesítéshez szükséges tudást és készségeket megszerezte, s ezeket alkalmazni is tudja.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2016. január 1-jei módosítása alapján azok a hallgatók, akik 2006. szeptember 1-je előtt kezdték tanulmányaikat, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát, így tanári képesítővizsgát is, amennyiben 2016. szeptember 1-jéig abszolutóriumot szereztek. Ennek értelmében a korábbi osztatlan tanárképzésben abszolutóriumot szerzett hallgatók legkésőbb a 2017/18-as tanév tavaszi félévében teljesített tanári képesítővizsgával szerezhetnek tanári végzettséget.

Tanári képesítést a tanári képesítés követelményeiről szóló 111/1997. (VI. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint két formában lehet szerezni:

a)    bölcsész és társadalom-tudományi egyetemi szakok mellett: a szakterületek alapképzési szakjaival párhuzamosan vagy – karváltással – attól időben elkülönülve. A tanári képesítést külön oklevél, több szakterületen szerzett tanári szakképzettséget több külön oklevél ismeri el. A külön tanári oklevél minősítése a tanári képesítővizsga eredményének és az adott szakterületi szakos záróvizsga eredményének a kerekítés általános szabályai szerint számított számtani átlaga.

A tanári képesítővizsga az egyetemi szintű, tanárképes bölcsész és társadalomtudományi szakokhoz szerzett tanári képesítés esetében a szakos záróvizsga sikeres letétele után teljesíthető, önálló vizsga. Ennek letétele nem kötelező, csak ha tanári képesítést is kíván szerezni az illető. E szakokon az alapképzési szak záróvizsgájának, valamint a tanári képesítővizsgának sikeres teljesítése esetén a Pedagógiai és Pszichológiai Kar külön tanári oklevelet állít ki. 

b)  természettudományi és informatikai egyetemi, valamint valamennyi főiskolai szakokon: a szakterületek alapképzési szakjainak képesítési követelményeiben tanár szakként meghatározott szakon kizárólag a szakterületi képzéssel együtt. A tanári képesítést a szakos oklevél tartalmazza. Az oklevél minősítését az adott szak jogszabályban meghatározott képesítési követelményeinek, valamint a tanári képzés képesítési követelményeinek keretei között a szak tanterve határozza meg.

A főiskolai szintű, bölcsész és testnevelési tanárszakokon a tanári képesítővizsga a szakos záróvizsga önállóan megszervezett része. E szakokon oklevél a tanári képesítés megszerzése nélkül nem szerezhető.

A tanári képesítővizsga a főiskolai és egyetemi szintű természettudományi (beleértve az informatikait is) képzésben, tanárszakokon a szakos záróvizsga önálló része, a képesítővizsga-bizottság a szakos záróvizsga-bizottság részeként működik. Ilyen képzésben abszolvált hallgatóknak nem kell külön jelentkezniük a PPK-n tanári képesítővizsgára, az alapkaron teljesített záróvizsgára a PPK vizsgáztatót delegál a pedagógiai-pszichológiai vizsgarész lefolytatásához.

 • tájékoztató a tanári képesítővizsgáról bölcsész, testnevelési, és társadalomtudományi szakokon
 • tájékoztató a tanári képesítővizsgáról természettudományi (informatikai) tanárszakokon
 • Jelentkezés a tanári képesítővizsgára

  A tanári képesítővizsgára a Neptunban lehet jelentkezni. A jelentkezés határideje: őszi félévben október 20., tavaszi félévben március 20.

 • tájékoztató a tanári képesítővizsgára történő jelentkezésről
 • A tanári képesítővizsga részei

  A képesítővizsga pedagógiai-pszichológiai tartalmi követelményeit ELTE Tanárképzési Tanácsa által elfogadott követelményrendszer határozza meg a tanári képesítés követelményeiről szóló, 111/1997. (VI. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően. A szakmódszertani követelményeket az alapszakért felelős szaktanszékek, illetőleg karok határozzák meg, az ezzel kapcsolatos információkat ők bocsátják a hallgatók rendelkezésére.

  A képesítővizsga szóbeli vizsga, és három tematikus részből, ennek megfelelően három – külön-külön értékelt – feleletből áll: 

  1. pedagógiai-pszichológiai vizsgarész

  A pedagógiai-pszichológiai vizsgarészt csak egyszer kell teljesíteni, függetlenül attól, hogy a jelölt egyidejűleg hány szakon szerez tanári szakképesítést. Ha a vizsgázónak van korábban, főiskolai végzettség esetén a 2001/2002. tanévnél, egyetemi végzettség esetén a 2002/2003. tanévnél nem régebben szerzett tanári végzettsége, a pedagógiai-pszichológiai vizsgarészből vizsgáznia nem kell.

 • a pedagógiai-pszichológiai vizsgarész témajegyzéke
 • a pedagógiai-pszichológiai vizsgarész irodalomjegyzéke
 • 2. szakmódszertani vizsgarész

  Integrált szakdolgozat benyújtása esetén a szakmódszertani vizsgarészre – a szakdolgozat védésével együtt – az alapszakos záróvizsgán kerül sor. A szakmódszertani vizsgarész tételsoráról az adott szak szakmódszertani felelőse ad tájékoztatást.

  3. a tanári szakdolgozat védése

  Amennyiben a tanárjelölt az újabb tanári képesítését megelőzően három tanéven belül szerezte előző tanári képesítését (a jelen tanévhez képest), újabb tanári szakdolgozatot nem kell készítenie és megvédenie.

   Tanári képzés szakdolgozatával kapcsolatos tudnivalók

  Mind az önálló, mind az integrált típusú szakdolgozathoz témabejelentőt kell leadni a PPK Tanulmányi Hivatalában, őszi félévi záróvizsga esetén a megelőző félévben május 15-ig, tavaszi félévi záróvizsga esetén a megelőző félévben október 15-ig. Amennyiben korábban, tanulmányai alatt nyújtott már be témabejelentőt a PPK-ra, csak abban az esetben kell új témabejelentőt leadni, ha módosítani kíván a korábbi adatokon.

 • Tanári szakdolgozat témabejelentő lapja
 • Az önálló tanári szakdolgozatot (beleértve a portfóliót is) egy kinyomtatott példányban, fűzve vagy kötve lehet leadni a PPK Tanulmányi Hivatalában őszi félév esetén november 20-ig, tavaszi félév esetén április 20-ig.

  Az integrált tanári szakdolgozat kinyomtatott példányát az alapszaknak megfelelő karon kell benyújtania az alapkar által meghirdetett szakdolgozat leadási határidőig. Integrált szakdolgozat nyomtatott példányát a PPK-n nem kell leadni.

  Mind az önálló, mind az integrált típusú szakdolgozatot elektronikus formában is be kell nyújtani a PPK-ra, az e célra kialakított elektronikus rendszerbe feltöltve. A feltöltés határideje mindkét esetben megegyezik a nyomtatott példány leadási határidejével.

 • Tanári szakdolgozat részletes követelményei
 • Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.04.21.
  Eseménynaptár
  Előző hónap a naptárban 2018 szeptember Következő hónap a naptárban
  H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  1 2 3 4 5 6 7
  ELTE Logo