Szervezet
   

Neveléstudományi Intézet


Elérhetőségek

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Telefon: (36-1) 461-4500/3864
Email: nevelestudomany@ppk.elte.hu

Munkatársak

Csányi Kinga, titkárságvezető,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3864
Szoba:  410.1
Email:  csanyi.kinga@ppk.elte.hu

Balogh Szilárd, oktatásszervező,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3826
Szoba:  414
Email:  balogh.szilard@ppk.elte.hu

Alexandrov Anna, hallgatói munkatárs,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3864
Szoba:  410
Email:  alexandrov.anna@ppk.elte.hu

Szilágyiné Pusztai Júlia, intézeti ügyintéző,

Telefon:  (36-1) 461-4500

Ványai Réka, intézeti ügyintéző,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3836
Szoba:  414
Email:  vanyai.reka@ppk.elte.hu

Kempf Katalin, junior kutató/ügyvivő szakértő,

Telefon:  (36-1) 461-4500
Szoba:  412.1
Email:  kempf.katalin@ppk.elte.hu

Káplár-Kodácsy Kinga, Edite projekt-munkatárs,

Telefon:  36-1) 461-4500/3890
Szoba:  405
Email:  Kaplar-Kodacsy.kinga@ppk.elte.hu

Saád Judit, Edite projektmenedzser

Telefon:  (36-1) 461-4500/3890
Szoba:  405
Email:  saad.judit@ppk.elte.hu

Oktatók

Szabó Zoltán András, adjunktus,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3852
Szoba:  420
Email:  szabo.zoltan.andras@ppk.elte.hu

Széll Krisztián, adjunktus,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3811
Szoba:  421
Email:  szell.krisztian@ppk.elte.hu

Czető Krisztina, tanársegéd,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3469
Szoba:  421
Email:  czeto.krisztina@ppk.elte.hu

Misley Helga, tanársegéd,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3843
Szoba:  407 (KAZY)
Email:  misley.helga@ppk.elte.hu

Bábosik István DSc., professor emeritus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3853
Szoba:  310
Email:  tanar40@gmail.com

Hunyady Györgyné CSc., professor emeritus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3853
Szoba:  310
Email:  hunyadyne@ppk.elte.hu

Mayer Miklósné Nádasi Mária CSc., professor emeritus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3853
Szoba:  310
Email:  nadasi.maria@ppk.elte.hu

Halász Gábor DSc, egyetemi tanár

Telefon:  (36-1) 461-4500/3857
Szoba:  404
Email:  halasz.gabor@ppk.elte.hu

Németh András DSc, egyetemi tanár

Telefon:  (36-1) 461-4500/3801
Szoba:  412.2
Email:  nemeth.andras@ppk.elte.hu

Szabolcs Éva PhD, egyetemi tanár

Telefon:  (36-1) 461-4500/3881
Szoba:  419
Email:  szabolcs.eva@ppk.elte.hu

Vámos Ágnes CSc, egyetemi tanár

Telefon:  (36-1) 461-4500/3851
Szoba:  408
Email:  vamos.agnes@ppk.elte.hu

Zsolnai Anikó PhD, egyetemi tanár

Telefon:  (36-1) 461-4500/3851
Szoba:  408
Email:  zsolnai.aniko@ppk.elte.hu

Helena Kovacs, Edite doktori program kutató / tudományos segédmunkatárs

Telefon:  (36-1) 461-4500/3475
Szoba:  402
Email:  helena.kovacs@ppk.elte.hu

Pesti Csilla, Edite doktori program kutató / tudományos segédmunkatárs

Telefon:  (36-1) 461-4500/3475
Szoba:  402
Email:  csilla.pesti@ppk.elte.hu

Yunga Deisi, Edite doktori program kutató / tudományos segédmunkatárs

Telefon:  (36-1) 461-4500/3475
Szoba:  402
Email:  deisi.yunga@ppk.elte.hu

Rapos Nóra PhD, habilitált egyetemi docens

Telefon:  (36-1) 461-4500/3803
Szoba:  409
Email:  rapos.nora@ppk.elte.hu

Horváth H. Attila CSc., egyetemi docens

Telefon:  (36-1) 461-4500/3871
Szoba:  413
Email:  horvath.h.attila@ppk.elte.hu

Lénárd Sándor PhD, egyetemi docens

Telefon:  20/ 592 2322
Szoba:  421
Email:  lenard.sandor@ppk.elte.hu

Mészáros György Phd habil., egyetemi docens

Telefon:  +36702313029
Szoba:  413
Email:  meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu

Rónay Zoltán dr. Ph.D, egyetemi docens

Telefon:  (36-1) 461-4500/3888
Szoba:  403
Email:  ronay.zoltan@ppk.elte.hu

Szivák Judit PhD, egyetemi docens

Telefon:  (36-1)461-4500/3803
Szoba:  409
Email:  szivak.judit@ppk.elte.hu

Baska Gabriella PhD, adjunktus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3852
Szoba:  420
Email:  baska.gabriella@ppk.elte.hu

Garai Imre PhD, adjunktus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3852
Szoba:  420
Email:  garai.imre@ppk.elte.hu

Kálmán Orsolya PhD, adjunktus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3888
Szoba:  403
Email:  kalman.orsolya@ppk.elte.hu

Kopp Erika PhD, adjunktus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3803
Szoba:  409
Email:  kopp.erika@ppk.elte.hu

Lévai Dóra PhD, adjunktus

Szoba:  421
Email:  levai.dora@ppk.elte.hu

Rajnai Judit PhD, adjunktus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3469
Szoba:  421
Email:  rajnai.judit@ppk.elte.hu

Takács Zsófia PhD, adjunktus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3879
Szoba:  411
Email:  takacs.zsofia@ppk.elte.hu

Tókos Katalin PhD, adjunktus

Telefon:  (36-1) 461-4500
Szoba:  407
Email:  tokos.katalin@ppk.elte.hu

Vincze Beatrix PhD, adjunktus

Telefon:  (36-1) 461-4500/3881
Szoba:  419
Email:  vincze.beatrix@ppk.elte.hu

Dóczi-Vámos Gabriella, tanársegéd

Telefon:  (36-1) 461-4500/3469
Szoba:  421
Email:  doczi-vamos.gabriella@ppk.elte.hu

Rausch Attila, tanársegéd

Telefon:  (36-1) 461-4500/3469
Szoba:  421
Email:  rausch.attila@ppk.elte.hu

Salát Magdolna, tanársegéd

Telefon:  (36-1) 461-4500/3843
Szoba:  407
Email:  salat.magdolna@ppk.elte.hu

Horváth László, tudományos segédmunkatárs

Telefon:  (36-1) 461-4500/3888
Szoba:  403
Email:  horvath.laszlo@ppk.elte.hu

Muth-Fazekas Ágnes, tudományos segédmunkatárs

Telefon:  1/4614500/3857
Szoba:  404
Email:  fazekas.agnes@ppk.elte.hu

Paksi Borbála, tudományos segédmunkatárs

Telefon:  (36-1) 461-4500/3811
Szoba:  421
Email:  paksi.borbala@ppk.elte.hu

Óraadók

Trencsényi László CSc, megbízott előadó, c. egyetemi tanár

Telefon:  (36-1) 461-4500/3462
Szoba:  406
Email:  trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

Aáry-Tamás Lajos PhD, megbízott előadó, c. egyetemi docens

Email:  aary-tamas.lajos@oktbiztos.hu

Lukács István PhD, megbízott előadó, c. egyetemi docens

Telefon:  (36-1) 461-4500/3461
Szoba:  407
Email:  lukacs.istvan@ppk.elte.hu

Derényi András, megbízott előadó, óraadó

Email:  andras@derenyi.net

Heimann Lászlóné Buzsik Ilona, megbízott előadó, óraadó

Telefon:  (36-1) 461-4500/3460
Szoba:  406
Email:  heimann.ilona@ppk.elte.hu

Honti György, megbízott előadó, óraadó

Email:  hontigy@freemail.hu

Nahalka István CSc, megbízott előadó, óraadó

Telefon:  (36-1) 461-4500/3462
Szoba:  406
Email:  nahalkai@gmail.com

Réthy Endréné, megbízott előadó, óraadó

Telefon:  (36-1) 461-4500/3460
Szoba:  406

Kelemen Elemér, megbízott előadó,

Golnhofer Erzsébet CSc., c. egyetemi tanár

Telefon:  (36-1) 461-4500/3881
Szoba:  419
Email:  golnhofer.erzsebet@upcmail.hu

Lukács István PhD, c. egyetemi docens

Telefon:  (36-1) 461-4500/3461
Szoba:  407
Email:  lukacs.istvan@ppk.elte.hu

L. Ritók Nóra, c. egyetemi docens

Email:  l.ritoknora@gmail.com

Sáska Géza PhD, c. egyetemi docens

Szoba:  412
Email:  saskag@t-online.hu

Seresné Busi Etelka, adjunktus

Email:  busi.etelka@ppk.elte.hu

Falus Iván DSc., óraadó

Telefon:  (36-1) 461-4500/3462
Szoba:  406
Email:  falusivan@gmail.com

Győrik Edit, óraadó

Email:  editsun@hotmail.com

Kurucz Orsolya, doktorandusz

Szoba:  421
Email:  o.kurucz1@gmail.com

Magyar Erzsébet,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3460
Szoba:  406
Email:  magyar.erzsebet@ppk.elte.hu

Tiszteletbeli egyetemi tanár

Adriana Gerarda Bus Prof. Dr.,

Email:  bus@fsw.leidenuniv.nl

Ehrenhardt Skiera,

Szoba:  412.1
Email:  skirea@uni-flensburg.de

Heinz-Elmar Tenorth Prof. Dr.,

Email:  tenorth@hu-berlin.de

ösztöndíjas PhD-hallgató

Kovács Ivett, PhD hallgató,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3843
Szoba:  407
Email:  kovacs.ivett@ppk.elte.hu

Erdei Luca Alexa, ösztöndíjas Phd hallgató

Telefon:  (36-1) 461-4500/3890
Szoba:  405
Email:  erdei.luca@ppk.elte.hu

Lukács Lilla, ösztöndíjas Phd hallgató

Telefon:  (36-1) 461-4500/3871
Szoba:  413
Email:  lillajuditlukacs@gmail.com

Nagy Krisztina, ösztöndíjas Phd hallgató

Telefon:  (36-1) 461-4500/3843
Szoba:  407
Email:  nagy.krisztina@ppke.elte.hu

Sárospataki Barnabás, ösztöndíjas Phd hallgató

Telefon:  (36-1) 461-4500/3871
Szoba:  413
Email:  sarospataki.barnabas@ppk.elte.hu

Szente Dorina, ösztöndíjas Phd hallgató

Email:  szente.dorina@gmail.com

Demonstrátorok

Győrik Petra,

Szoba:  403
Email:  gyorik.petra@ppk.elte.hu

Kassai Réka,

Telefon:  (36-1) 461-4500/3879
Szoba:  411

Nagy Valentina,

Szoba:  411

Nagy-Rádli Dalma,

Szoba:  403
Email:  nagy-radli.dalma@ppk.elte.hu

Schvajda Réka,

Szoba:  411

Kutatócsoport

Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport
Iskola, Pedagógus, Pedagógusképzés Kutatócsoport
Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoport
Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport
Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport
Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport
Portálkezelői menü Tartalom módosítása
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 január Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
ELTE Logo