Képzéseink
   

Bölcsész képzések

A) Szakpszichológus-képzések

A pszichológia mesterszakon különböző specializációkon végeznek a hallgatók, de egyes szakterületeken (az egészségügyben, gyermekvédelmi ellátásban, pedagógiai szakszolgálatoknál stb.) alkalmazási feltétel a szakvizsga megszerzése, amit az alábbi szakirányú továbbképzéseken szerezhetnek meg a végzett pszichológusok.

Az egészségfejlesztő szakpszichológus (4 félév) továbbképzést teljesítő szakemberek megfelelő felkészültséggel rendelkeznek az egészségügy területén jelentkező különböző pszichológiai (rehabilitációs és prevenciós célú) feladatok önálló végzésére, szaktudásuk alkalmazható az egészségügyi dolgozók pszichológiai képzésében, a felsőoktatásban az egészségpszichológiai programok vezetésében.

A pedagógiai szakpszichológus (4 félév) továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani a nevelési-és oktatási intézmények, valamint a gyermekvédelmi intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására, a problémák megelőzésére és megoldására.

A szexuálpszichológiai szakpszichológus (4 félév) továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos eszközeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az egyénnek vagy párnak az egészséges és kiegyensúlyozott párkapcsolati és pszichoszexuális működés eléréséhez és megtartásához, illetőleg hogy a szexualitással és családtervezéssel kapcsolatos egyéni vagy csoportos szexuális felvilágosító foglalkozásokat tudjanak tartani fiatalok számára iskolai vagy egyéb környezetben.

A tanácsadó szakpszichológus (4 félév) továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az életvezetési és pályakrízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához. A végzettségben megjelenő választható szakirányok: családi és párkapcsolati tanácsadás, krízistanácsadás, munka-és pályatanácsadás

 

B) Egyéb bölcsész szakirányú továbbképzések

A felvétel feltétele alapképzésben szerzett – esetenként meghatározott – végzettség, sikeres felvételi elbeszélgetés.

A felsőoktatás- és tudománymenedzsment (4 félév) továbbképzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek és jártasságok segítségével az intézményi menedzsment, PR, marketing, tudománykommunikáció, felsőoktatás-kutatás, emberierőforrás-fejlesztés és minőségbiztosítás terén a döntés-előkészítés, a stratégiai tervezés, az operatív ügyintézés és a folyamatszervezés hatékonyabb ellátása biztosítható.

A kreativitásökológiai szaktanácsadó (2 félév) továbbképzésben végzettséget szerzett szakember, a Chief Innovation Officer (CIO) feladata a nagyvállalati szervezetben a csoportpszichológiai, tudásmenedzsment- és vállalatstratégiai ismeretek birtokában a megújulási hangulat életre keltése és zökkenőmentes fenntartása, valamint az innovátorok támogatása, integrálása. Ennek a nagyvállalatoknál a felső vezetésben jelentkező új szakmának a szükséges háttértudás-anyagát és gyakorlati ismereteit adja meg a képzés.

A múzeumpedagógiai szaktanácsadó (4 félév) továbbképzés célja olyan képzőművészeti, történettudományi, természettudományi, művelődéstörténeti és pedagógiai/andragógiai ismeretek átadása, melynek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek múzeumi keretek között tanórákat, szakköröket, felnőttek csoportjainak, családoknak fakultatív foglalkozásokat tartani – tekintettel az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítására is.

A perinatális szaktanácsadó (4 félév) továbbképzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében résztvevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani.

Szoft technológiai szaktanácsadó (2 félév). Az egyetemek régóta sikeresen képzik a vállalatok életében felmerülő „jól strukturált” problémák megoldásának szakembereit: mérnököket, közgazdászokat, jogászokat, bölcsészeket, kutatókat, pszichológusokat. A szoft technológiai szaktanácsadó képes a korábban megszerzett „hard” tudását konvertálni az új helyzetek többnyire csak lazán strukturált, „szoft”problémáira. Ismeri az ehhez szükséges fogalmi kereteket (káoszelmélet, skálafüggetlenség, többszörös lojalitás, validálás, narratívák stb.), és ezeket a legváltozatosabb körülmények között tudja alkalmazni.

 • Felvételi információ
 • Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.10.
  Eseménynaptár
  Előző hónap a naptárban 2018 május Következő hónap a naptárban
  H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
  30 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  ELTE Logo