Képzéseink
   

Pedagógus-továbbképzések

A felvétel feltétele jellemzően (esetenként körülírt) pedagógus végzettség és szakmai tapasztalat.

A közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (4 félév) továbbképzésen végzett szakemberek az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézményeinek vezetői munkaköreit, szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatokat, a pedagógiai intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatait láthatják el.

A pedagógus-szakvizsga (4 félév) továbbképzésen megszerezhető végzettség szükséges a pedagógus-életpálya mesterpedagógus fokozat eléréséhez. A képzés moduláris szerkezetű, egy 2 féléves általános részből és egy szintén 2 féléves választható részből áll. Az általános rész a nevelés-oktatás jogi, igazgatási, szervezeti és menedzsmentismereteivel, speciális nevelési feladatokkal ismerteti meg a hallgatókat. A választható tanulmányterületek: az inklúzió pedagógiája; család- és gyermekvédelem; diáktanácsadás; könyvtár-pedagógia; mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés; preventív és korrektív pedagógiai pszichológia; szakképzés, szakképzésfejlesztés; tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (a tantárgy megjelölésével); pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban; tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.

A választható területek többségéhez önálló, 2 féléves szakirányú továbbképzéseket is hirdetünk hasonló címmel, így ezek magukban, akár korábban is elvégezhetők.

A)     A pedagógus-szakvizsgához választható, önállóan is elvégezhető szakok

A család-iskola együttműködési szaktanácsadó (2 félév) továbbképzést végzettek szakértelmét mindenekelőtt a közoktatási intézmények, a szakképzési intézmények, valamint az ifjúsági tanácsadók, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok/központok, a gyermekotthonok, a különféle lelki segélyszolgálatok igénylik.

Az iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus (2 félév) továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak és képesek a közoktatásban tanuló diákok körében – egyéni és csoportos formában – végzendő információs és mentálhigiénés tanácsadási feladatok ellátására oktatási intézmények, a szakképzési intézmények, valamint az ifjúsági-tanácsadók, a pályaválasztási tanácsadó intézmények, a munkaügyi központok, a családsegítő központok, a speciális nevelőintézmények, a különféle lelki segélyszolgálatok és a drogambulanciák keretein belül.

A mentortanár (2 félév) továbbképzésben szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a végzettek a köznevelés szakrendszerű képzéseiben tanító, gyakorlati félévüket végző tanárjelöltek, illetve kezdő tanárok iskolai munkájának eredményes támogatását végezhetik, jellemzően nem gyakorlóiskolákban.

A módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (2 félév) továbbképzést elvégző pedagógusok a megszerzett ismereteiket jártasság szintjén tudják alkalmazni a tehetséggondozás gyakorlatában (a tehetséges gyerekek azonosítása és kiválasztása, fejlesztésük, nevelésük során felmerülő problémák megoldása, tanácsadás) a közoktatás intézményeiben, pedagógiai szakszolgálatok keretében, mindenek előtt a Tehetségpontok működése keretében.

B)      Egyéb pedagógus-továbbképzések

A fejlesztőpedagógus (4 félév) továbbképzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában.

Az IKT oktatás-módszertani szaktanácsadó (2 félév) továbbképzés eredményeként a pedagógusok olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak akár a hagyományos, akár az újszerű módszertani megoldásokkal dolgozó oktatási-nevelési intézmények keretei között is tevékenykedni.

Az oktatásinformatikai fejlesztő és tanácsadó (2 félév) továbbképzést végzett szakemberek képesek az oktatási intézményekben zajló folyamatok korszerűsítésére, illetve az intézményi pedagógiai gyakorlat fejlesztésére és ezzel az intézmény oktatási hatékonyságában fontos szerepet játszó oktatás-informatikai módszerek fenntartható fejlesztésére. A képzést követően, az egyes intézmények IKT-stratégiáit megismerve fejlesztő javaslatokkal segítik az intézmények vezetőit, és az ott dolgozó kollégákat, illetve figyelemmel kísérik és folyamatosan támogatják a módszertani és szervezeti kultúraváltozásait.

A pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban (2 félév) továbbképzésen szerzett végzettség birtokában a közoktatás bármely intézményében (óvoda, általános iskola, középiskola, szakképzési intézmény) dolgozó pedagógus a megszerzett ismeretei, módszertani gyakorlati felkészültsége, innovációs készsége alapján képes a differenciáló, adaptív oktatás-nevelés gyakorlatát megvalósítani.

A tehetségfejlesztő szaktanácsadó (4 félév) továbbképzésen végzett pedagógus jártasságot szerez a tehetség felismerése és fejlesztése módszereinek megválasztásában, az egyéni stratégiák kiválasztásában. Képes lesz speciális tehetségprogramok kidolgozására, olyan fejlesztő elemek alkalmazására, melyeknek segítségével hatékony fejlesztési folyamatot indíthat el.

 • Felvételi információ
 • Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.05.10.
  Eseménynaptár
  Előző hónap a naptárban 2018 május Következő hónap a naptárban
  H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
  30 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  ELTE Logo