Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
   

Oktatás

Fogadóórák_2017őszi szemeszter  | Szakdolgozati témák MA_2017  | Topic_thesis_ELUP-MA_2017

Az MA szakzáró vizsgákról:

A szakdolgozat készítése

Témavezetésre felkérhető olyan belső – elsősorban tanszéki – oktató, aki legalább PhD fokozattal rendelkezik.

Kivételes esetben nem minősített oktató is vállalhat szakdolgozót, de ilyenkor a kettős témavezetés elve alapján a tanszék vezetője második, a szükséges fokozattal rendelkező témavezetőt is kijelöl.

Külsős témavezető esetében kizárólag PhD (vagy magasabb) fokozattal rendelkező kolléga vezethet szakdolgozatot, ilyenkor második témavezetőt felkérni nem kötelező, de ajánlott.

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményeiről, valamint a kutatásetikai engedélyről itt olvashat.

 A szakzáróvizsgáról

A szakzáróvizsgák legközelebbi időpontja tanszékünkön:

2018. január 18.

A záróvizsgák beosztását a T.O. honlapon teszi közzé egy komplett adatbázis és keresőfelület létrehozásával, a tanszéken készült beosztás alapján.

A bírálók/másodolvasók kijelölését, valamint a velük való kapcsolatfelvételt, a záróvizsgán való részvétel egyeztetését a tanszék végzi.

Az elkészült szakdolgozati bírálatokat email-ben továbbítjuk az érintett hallgató részére.

A záróvizsga menete:

1.) Prezentáció (10-15 perc): a szakdolgozat bemutatására javasolt PowerPoint vagy Prezi használata. A szakdolgozat lényegének a bemutatása szakszerű és lényegre törő legyen, főképp a saját kutatáshoz kapcsolódó módszertan, eredmények részre irányuljon a bemutatás (ez kb. a prezentáció idejének a 80%-át tegye ki). A prezentáció az alábbi szempontok alapján történjen:

  • a vizsgált kérdés, probléma lényeget kiemelő összefoglalása, annak bemutatása, hogy miként járul hozzá a dolgozat a területen korábban végzett kutatásokhoz;
  • a diplomamunkáról született bírálói vélemények (témavezetőé és másodolvasóé) figyelembevételével önreflexió az elvégzett munkával kapcsolatosan,
  • a diplomamunka előnyös oldalainak és gyenge pontjainak bemutatása.


2.) Szakdolgozattal kapcsolatos kérdések megvitatása (10-15 perc): a bírálatokra való reflexió, önreflexió és további kérdések megfogalmazása.

3.) vizsgakérdés megválaszolása (10-15 perc):

  • MA-s hallgatóknál a bírálók által megfogalmazott kérdések egyikének megválaszolása. (A bírálók az értékelésen felül 2-2 témát fogalmaznak meg, amit a jelölt a bírálattal együtt megkap, hogy fel tudjon készülni a 4 témából. A szakmai felelet a szakdolgozat bírálói által előre megjelölt, összesen négy, szakdolgozathoz köthető téma közül egynek a kifejtése, melyet a diplomavédésen az záróvizsga bizottság választ ki.) Ennek során NEM engedélyezett segédanyag használata, azaz a bizottság előtt nem használható előzetesen elkészített vázlat, összefoglalás, leírás.
  • régi kredites képzésű hallgatónál – akik programzáró vizsgát tettek – vizsgakérdés nincs, a hangsúly inkább a prezentációra és a szakdolgozati védésre helyeződik;
  • még régebbi, nem kredites képzésű hallgató esetében a vizsgakérdés a megadott tételsor (mely megegyezik a programzáró tételsorral, lásd alább) alapján kihúzott tétel.


*   *   *

Tételsorok programzáró vizsgához (régi kredites képzés) és államvizsgához (régi, nem-kredites képzés)

tételsor egpszich_RÉGI képzés

tételsor szempszi_RÉGI képzés

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2018.01.04.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 január Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
ELTE Logo