Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
   

Oktatás

szakdolgozati témák_2018  | MA topic thesis_2018  | FOGADÓÓRÁK a 2018/tavaszi szorgalmi időszakban  | igazolólap hosszú terepgyakorlathoz

Az MA szakzáró vizsgákról:

A szakdolgozat készítése

Témavezetésre felkérhető olyan belső – elsősorban tanszéki – oktató, aki legalább PhD fokozattal rendelkezik.

Kivételes esetben nem minősített oktató is vállalhat szakdolgozót, de ilyenkor a kettős témavezetés elve alapján a tanszék vezetője második, a szükséges fokozattal rendelkező témavezetőt is kijelöl.

Külsős témavezető esetében kizárólag PhD (vagy magasabb) fokozattal rendelkező kolléga vezethet szakdolgozatot, ilyenkor második témavezetőt felkérni nem kötelező, de ajánlott.

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményeiről, valamint a kutatásetikai engedélyről itt olvashat.

A témabejelentés határideje:

kutatási dolgozatnál

  •  a tavaszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben május 15.
  •  az őszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben október 15.

alkalmazott dolgozatnál

  • a tervezett benyújtás félévében a szorgalmi időszak második hétének végéig (péntekig).

 A szakzáróvizsgáról

A szakzáróvizsgák legközelebbi időpontja tanszékünkön:

2018. június 18-19. és 21-22.

A záróvizsgák beosztását a T.O. honlapon teszi közzé egy komplett adatbázis és keresőfelület létrehozásával, a tanszéken készült beosztás alapján.

A bírálók/másodolvasók kijelölését, valamint a velük való kapcsolatfelvételt, a záróvizsgán való részvétel egyeztetését a tanszék végzi.

Az elkészült szakdolgozati bírálatokat email-ben továbbítjuk az érintett hallgató részére.


A záróvizsga menete:

1.) Prezentáció (10-15 perc): a szakdolgozat bemutatására javasolt PowerPoint vagy Prezi használata. A szakdolgozat lényegének a bemutatása szakszerű és lényegre törő legyen, főképp a saját kutatáshoz kapcsolódó módszertan, eredmények részre irányuljon a bemutatás (ez kb. a prezentáció idejének a 80%-át tegye ki). A prezentáció az alábbi szempontok alapján történjen:

  • a vizsgált kérdés, probléma lényeget kiemelő összefoglalása, annak bemutatása, hogy miként járul hozzá a dolgozat a területen korábban végzett kutatásokhoz;
  • a diplomamunkáról született bírálói vélemények (témavezetőé és másodolvasóé) figyelembevételével önreflexió az elvégzett munkával kapcsolatosan,
  • a diplomamunka előnyös oldalainak és gyenge pontjainak bemutatása.


2.) Szakdolgozattal kapcsolatos kérdések megvitatása (10-15 perc): a bírálatokra való reflexió, önreflexió és további kérdések megfogalmazása.

3.) vizsgakérdés megválaszolása (10-15 perc):

  • MA-s hallgatóknál a bírálók által megfogalmazott kérdések egyikének megválaszolása. (A bírálók az értékelésen felül 2-2 témát fogalmaznak meg, amit a jelölt a bírálattal együtt megkap, hogy fel tudjon készülni a 4 témából. A szakmai felelet a szakdolgozat bírálói által előre megjelölt, összesen négy, szakdolgozathoz köthető téma közül egynek a kifejtése, melyet a diplomavédésen az záróvizsga bizottság választ ki.) Ennek során NEM engedélyezett segédanyag használata, azaz a bizottság előtt nem használható előzetesen elkészített vázlat, összefoglalás, leírás.
  • régi kredites képzésű hallgatónál – akik programzáró vizsgát tettek – vizsgakérdés nincs, a hangsúly inkább a prezentációra és a szakdolgozati védésre helyeződik;
  • még régebbi, nem kredites képzésű hallgató esetében a vizsgakérdés a megadott tételsor (mely megegyezik a programzáró tételsorral, lásd alább) alapján kihúzott tétel.


*   *   *

Tételsorok programzáró vizsgához (régi kredites képzés) és államvizsgához (régi, nem-kredites képzés)tételsor_személyiségpszichológia_RÉGI képzés  | tételsor_egészségpszichológia_RÉGI képzés
Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2018.04.23.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 május Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
ELTE Logo