Pszichológiai Intézet
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Pszichológia MA

A képzés célja

olyan gyakorlati és tudós szakemberek képzése, akik a társadalmi, a gazdasági, az állami és politikai élet, a civil és a magánszféra területén, az egészségügyben egyaránt önállóan képesek a humán erőforrások (szervezetek és egyének) fejlesztését, hatékonyságuk növelését, kapacitásuk bővítését, működésük optimalizálását elősegíteni, a munkaerőpiacon szereplők képzését, egészségének fejlesztését és védelmét ellátni. 

A belépéshez szükséges szakok

A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek pszichológia alapszakos (BA) végzettséggel (vagy korábbi rendszerű pszichológiai egyetemi végzettséggel). 

A szakirány választható specializációi

A pszichológiai mesterképzés közös elemei a négy alapvető pszichológiai szakterületen (általános lélektan, fejlődéslélektan, személyiség-lélektan, társadalomlélektan) mindenki által hallgatott mesterkurzusok, szakmai készségfejlesztés, pályaszocializáció. 

Hat specializációt kínálunk (68 kredites, jelentős volumenű specializációként): 

A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció a tipikus és az atipikus fejlődés területén korszerű elméleti és módszertani tudás nyújt átfogó diagnosztikai munka, terápia, saját kutatómunka végzéséhez gyermekekkel foglalkozó intézményekben.

Az interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció az interkulturalitást nem csupán elméletileg alapozza meg, hanem nagy hangsúlyt fektet annak gyakorlati alkalmazására is a pszichológusi munka különböző területein. A hallgatók későbbi munkájuk során akár kutatóként, akár gyakorlati szakemberként hasznosítani tudják a nálunk megszerzett tudásukat; képessé válva a sokféleségben rejlő lehetőségek  kreatív kiaknázására.

A klinikai és egészségpszichológia specializáció átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismeretekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatába állítani. 

A kognitív pszichológia specializáció hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia, és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket, és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni. 

A munka- és szervezetpszichológia specializáció hallgatói képessé válnak a munkatársak, a vezetők, a teamek és a szervezetek eredményességének, szociális és érzelmi tőkéjének fejlesztésére a vezetés- és szervezetpszichológia modern ismeretanyagának és gyakorlati eszköztárának alkalmazása révén. Belső munkatársként a HR, a munkaerő- és szervezet-fejlesztés területén, külső szakemberként szervezetfejlesztő, coaching- és tréningcégek munkatársaként is jól hasznosíthatók a specializáción megszerzett kompetenciák. 

A tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket képez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanács-adás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.

A társadalom- és szervezetpszichológia (szociálpszichológia) specializáció folyamatosan megújuló elméleti és a gyakorlatban is alkalmazható tudást ad a szociálpszichológia különböző területein: a kurrens tudományos kutatásokról, valamint a társadalom és a gazdaság, a közvélemény, az oktatás és a média folyamatainak szociálpszichológiai elemzéséről. Se-gít jártasságot és készségeket kialakítani akár az elméleti vagy alkalmazott kutatói, akár a szakértői-tanácsadói karrierhez.

A mesterképzés fontos újítása az összefüggő külső terepgyakorlat bevezetése, melynek során a választott specializációhoz kapcsolódó munkahelyeken néhány hetes gyakornoki munkát vé-gez minden hallgató.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

okleveles pszichológus.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az egészségügy, az oktatás, a munka, a sport, a művészet, az ipar, a közigazgatás egyaránt igényli a fejlesztésben, a gyógyításban, a megelőzés tudományában és a kommunikáció hatékony alkalmazásában kiképzett pszichológus szakemberek munkáját. Az okleveles pszichológus diploma feljogosít szakpszichológusi képesítés megszerzésére, doktori szintű képzések el-végzésére, illetve a legkülönbözőbb pszichológusi munkakörök betöltésére.

Felvételi információ


Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.04.13.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 március Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
25 26 27 28 1 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
ELTE Logo