Pedagógusok, Pedagógus szakmai közösségek, Pedagógusképzés Kutatócsoport
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Kutatócsoportunkról

A kutatócsoport megalakulását, így további munkáját is meghatározzák azok az előzmények, melyek fontos és értékes mérföldkövei voltak a téma kutatásának, s ezzel kijelölték, országosan is elismertté tették a csoport identitását: a BaBE kutatás (Bachelor Képzés Bevezetés Kutatás), a LEO kutatás (Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, TÁMOP 4.1.3.-11/1-2011-0001), a PEK kutatás (Innovációban, fejlesztésekben aktív pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje) pedagógusképzési tantervek kutatása.
A jövő számára kialakítandó profil, mely megőrizve és felhasználva a korábbi eredmények további elemzésének lehetőségeit, az alábbi kutatási fókuszokban határozza meg elsődleges vizsgálati területeit:
 • a pedagógusokhoz, különös tekintettel a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez kapcsolódó kutatások
 • a pedagógusok szakmai-tanuló közösségeinek kutatása
 • a pedagógusképzés és továbbképzés kutatása.
A kutatási témák szerves összekapcsolódása és a résztvevők kutatási érdeklődésének komplexitása lehetővé teszi a pedagógus téma lehető legteljesebb megközelítését a kutatócsoporton belül.
A kutatócsoport szakmai közössége által képviselt kutatási témák:
 • A szakmapolitikai elvárások értelmezése a mesterpedagógus programokban (MEK kutatás)
 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek (FSZF) vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén (OTKA kutatás)
 • Kétnyelvű képzés, kétnyelvű iskolák kutatása
 • Tanárképzési programok összehasonlító elemzése
 • Tanári kompetenciák fejlődése a tanárképzésben
 • Tehetségkutatás – Tehetséges tanulókat támogató tanulási környezet;
 • A pedagógusok reflektív gondolkodása és gyakorlata
 • Marketing a felsőoktatásban
 • Nemzetközi óvodakutatások multikulturális vonatkozásai
 • In Out – Building Bridges in Teacher Education (2015-2018), Transformative Teacher Learning for Better Student Learning within an Emerging European Context - Horizon 2020
 • EVALUATE - European Policy Experiment project funded by Erasmus+ Key Action 3
 • EDITE: European Doctorate in Teacher Education
A következő ciklusban az alábbi témák kutatását tervezzük az OTKA pályázat keretein belül:
A köznevelés rendszeréhez kötődő területek
 • rendszerszinten meghatározott tanárképzési jellemzők: tanárkép, „képzési”/tanulási célok; személyes felelősség értelmezése; tanulási folyamat, tanulási formák, tanulási eredmények
 • a négydimenziós mesterpedagógus tevékenységmodell elemei az oktatáspolitikai elvárásokban: szakmai fejlődés, innováció, kutatás, tudásmegosztás
 • a tanári kompetenciák elemei az oktatáspolitikai elvárásokban
 • a formális képzések programjai, tervezett tanulási eredményei
A köznevelési intézmény szervezeti szintjéhez kötődő területek
 • a szervezeti kultúra és tanulási jellemzői: kollegiális támogatás, közös értékek, döntéshozatal, kockázatvállalás, bizalom, nyitottság, szülőkkel kialakított kapcsolat, vezetés, kommunikáció, szocializáció és a szervezet története
 • tanulóközösségek működési jellemzői, céljai, kapcsolatrendszere
 • a vezetés jellemzői: támogató szerep értelmezése, formái
 • gyakorló- és partneriskolák képzésen belüli szerepértelmezése, a gyakorlati idő, funkció- és elvárásrendszere
 • humán és szociális tőke megjelenése
A pedagógushoz kötődő területek
 • a négydimenziós mesterpedagógus tevékenységmodell elemeinek személyes értelmezése a pedagógusok mesterprogramjában: szakmai fejlődés, innováció, kutatás, tudásmegosztás
 • az egyéni tanulási utak, tanulási formák jellemzői
 • a tanulási utak és tanulási formák összefüggései a tanulási eredményekkel
 • a kompetenciák és nézetek változásának összefüggései a FSZF egyes szakaszaival
 • részvétel szakmai közösségekben
 • a szervezeten belüli formális és informális tanulási utak értelmezése, használata
 • saját tudás képviselete szervezeten belül

A kutatócsoport kutatási irányultságának meghatározásához a tagok hagyományos és jelenlegi együttműködései és közös kutatásai mellett a kar, illetve az Intézet képzési portfóliója, különösen a pedagógusképzésben betöltött országos szerepe adja a keretet.


Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.08.30.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 március Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
25 26 27 28 1 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
ELTE Logo