Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Produktumok, letölthető dokumentumok

A kutatást bemutató anyagok
Fazekas Ágnes, Halász Gábor: The emergence and diffusion of local innovations and their systemic impact in the education sector. Research proposal - Az intézményi szintű innovációk szerepe az oktatási rendszerek fejlődésében. Kutatási terv
Fazekas Ágnes, Halász Gábor, Horváth László: A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban (Az „Innova” kutatás). Előadás. ELTE PPK szakmai nap. 2016.március 22. Budapest (Az előadásban a zöld keretes képekre kattintva további diák jelennek meg.)

Innova esettanulmányok

Horváth László – Hajdú Nikolett: „Hatvan munkaóra egy kattintással”- Esettanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének innovációs folyamatairól.
Kézirat. 2018.
Horváth László – Győrik Petra: „Látni a fától az erdőt” - Esettanulmány a Széchenyi István Egyetem Tanár- és Tanítóképző Tanszékének innovációs folyamatairól. Kézirat. 2018.

Elméleti és adatelemző tanulmányok

Fazekas Ágnes - Halász Gábor: Az oktatási innovációk világa. A tanulásszervezést érintő innovációk specifikumainak áttekintése. Kézirat, 2016.
Halász Gábor: Innováció az oktatásban és a közszférában. A közszférára és az oktatási ágazatra jellemző innovációs folyamatok feltárása. Kézirat, 2016.
Halász Gábor: School-university partnership for effective teacher learning. Issues Paper for the seminar co-hosted by ELTE Doctoral School of Education and Miskolc-Hejőkeresztúr KIP Regional Methodological Centre. May 13, 2016.
Halász Gábor:   Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. Az iskolai innovációs és fejlesztő folyamatok kritikai elemzése. Kézirat, 2016.
Horváth László: Az oktatási innovációk terjedése modelljeinek bemutatása. Kézirat, 2016.
Horváth László: Az innováció-kutatás általános tudáshátterének áttekintése. Kézirat, 2016.
Horváth László: Az oktatási innovációk születését és terjedését meghatározó feltételek bemutatása. Kézirat, 2016.
Horváth László: Az oktatási innovációk komplex rendszerként való értelmezése. Kézirat, 2017.
Halász Gábor - Horváth László: Innováció az oktatásban. Szintézistanulmány, Kézirat, 2017. május
Helena Kovacs: The challenge of innovation: Elements that make a difference in Hungarian context Manuscript, 2017.
Fazekas Ágnes – Halász Gábor – Horváth László – Sági Matild: Az oktatási innovációs folyamatok elemzése meglévő adatbázisok másodelemzésével. Kézirat. 2018.
Halász Gábor: Bevezető a Neveléstudomány innovációs tematikus számához (1.rész), Neveléstudomány 4. 5-6., 2017.
Horváth László: A szervezeti tanulás és az innováció összefüggései a magyar oktatási rendszer alrendszereiben. Neveléstudomány 4. 44-66, 2017.
Fazekas Ágnes, Halász Gábor és Horváth László: Innováció az oktatásban: az Innova kutatás elméleti-fogalmi keretei. Neveléstudomány 4. 26-43., 2017
Halász Gábor: Innovációs folyamatok a magyar oktatási rendszerben. Neveléstudomány. 1. 18-41., 2018
Fazekas Ágnes: Innovációk keletkezése és terjedése egy budapesti általános iskolában. Neveléstudomány. 1. 42-58. 2018
Nagy-Rádli Dalma: Innovációs folyamatok a magyar oktatási rendszerben - Összefoglaló gyorsjelentés az Innova kutatás első adatfelvételének eredményeiről. Kézirat. 2018
Horváth László: A nemzetközi mobilitási és partnerségi programokban résztvevő köznevelési intézmények jellemzői az Innova kutatás adatai alapján. Kézirat, 2018.
(Az elemzés elkészítését Tempus Közalapítvány finanszírozta, az összehasonlítást lehetővé tevő adatokat a TKA bocsátotta rendelkezésünkre. Az elkészült tanulmány a TKA tulajdona.)

Széll Krisztián: Innováció a református iskolákban. Leíró és összehasonlító elemzés az az ELTE PPK Neveléstudományi. Intézet Innova kutatása alapján. Budapest, 2017. (A tanulmány elkészítése a Református Tananyagfejlesztő Csoport  EGYH-KCP-16-P-0127 projektje támogatásával, a projekt keretei között valósult meg.)
Halász Gábor: Measuring innovation in education with a special focus on the impact of organisational characteristics. Draft. 2018.
Halász, G. (2018): Measuring innovation in education: The outcomes of a national education sector innovation survey. European Journal of Education. 53(4). DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12299

Előadások

Halász Gábor: "Aperitif" - Innovációs potenciál az Arany János Kollégiumi és Kollégiumi Szakiskolai Programba programban, Kiskunfélegyháza, AJKP-AJKSZP Országos Tanévnyitó előadás. Kiskunfélegyháza. 2017.
Halász Gábor: Higher education in the innovation society: Central European perspectives, University values for today: Central European perspectives and challenges Magna Charta konferencia előadás. Pécs. 2017. augusztus 30-31.
Halász Gábor: Measuring innovation in education: the outcomes of a national education sector innovation survey. ECER konferencia előadás. Koppenhága. 2017. augusztus 22-26.
Halász Gábor: Az intézményi pedagógiai innováció. A református köznevelési intézmények vezetői és fenntartók képviselői számára szervezett intézményvezetői konferencia előadás. 2017. február 10.
Halász Gábor: The nature of innovation in education. The Road to Modernization of Education: Innovation and Sustainability 2nd G20 Education Dialogue konferencia előadás. Guilin. 2017. december 1-2.
Halász Gábor: Az „Innova” kutatás - „A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban”. SEK-ELTE szakmai nap. Budapest. 2017. 02. 07.
Halász Gábor: Intézményi szintű oktatási innovációk Magyarországon: az óvodáktól a doktori iskolákig. HUCER konferencia előadás. Budapest. 2017. május 25. (Az előadásban a narancssárga keretes képekre kattintva további diák jelennek meg.)​​​​​
Budainé Gulyás Gabriella: "Aperitif" - A közoktatási innovációk unikuma. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia előadás. Nyíregyháza. 2017. november 9.
Széll Krisztián: Innováció és eredményesség az alacsony státuszú iskolákban. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia előadás. Nyíregyháza. 2017. november 9.
Balázs Éva - Lénárd Sándor: Szervezet, vezetés és innováció a közoktatásban. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia előadás. Nyíregyháza. 2017. november 9.
Horváth László - Nagy-Rádli Dalma:   Innováció a magyar felsőoktatásban. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia előadás. Nyíregyháza. 2017. november 10.
Kálmán Orsolya - Kovács István Vilmos: A tanulás-tanítás innovatív esetei a hazai felsőoktatásban. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia előadás. Nyíregyháza. 2017. november 10.
Horváth László: Szervezeti tanulás és innováció a magyar felsőoktatásban. HUCER konferencia előadás. Budapest. 2017. május 25.
Széll Krisztián:  Innováció és eredményesség eltérő státuszú iskolákban. HUCER konferencia előadás. Budapest. 2017. május 25.
Horváth László: Organisational Learning Culture in Hungarian Higher Education Institutions. EAIR 40th Annual Forum, angol konferencia előadás. Budapest. 2018. augusztus 28.
Horváth László és Kálmán Orsolya: Innovative ways of supporting and developing teaching and learning in Hungarian higher education. EARLI SIG 4 Conference angol nyelvű konferencia előadás. Gießben. 2018. augusztus 31.

Nemzetközi esettanulmányok
Halász Gábor: „A Stúdió Iskola”. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2016
Halász Gábor: „Átfordított tanulás”. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2016
Horváth László: A lüneburgi Leuphana Egyetem, mint innovatív vállalkozó egyetemi modell és kialakulásának felsőoktatási változásmenedzsment folyamata. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2016
Keczer Gabriella: Vállalkozás-ösztönzés a Twente Egyetemen: a Temporary Entrepreneurial Positions program. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2016
Helena Kovacs: STEP. The Stanford Teacher Education Programme. Manuscript, 2016
Pálvölgyi Krisztián: Tuning Educational Structures in Europe. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2016
Tóth Teréz: EL Sistema - a venezuelai szociális és zenei nevelési modell keletkezése, terjedése és nemzetközivé válása. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2016.
Varga Attila: A miljonare.no és a sustain.no rendszerek. Esettanulmány egy nemzeti innovációs kezdeményezés nemzetközivé tételének kísérletéről. Kézirat, 2016
Rigó-Ditzendy Orsolya: A tanárok fejlesztésén alapuló oktatási reformprogram Kaliforniában: A Csendes óceán parti Innovációs Hálózat Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2017
Verderber Éva: A New York City Leadership Academy, Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2017
Erdei Luca Alexa: Az International Master in Adult Education for Social Change mesterképzési program, mint képzési innováció bemutatása. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2017

Egyéb dokumentumok
Innova kutatás - Időközi beszámoló
(2016. 02. 01. -2017. 01. 31.)
The analytical framework of the Innova survey.
Manuscript. 2016"
Újítások az oktatási ágazatban"
című elektronikus kérdőív nyomtatott (PDF) változata

International case study collection – the outline of analysis. (2016, April) Manuscrip
Az Innova kutatás keretei között tervezett adatfelvétel elméleti modelljének elemei. (2016. július) Kézirat, 2016
Az Innova kutatás keretein belül tervezett esettanulmányok készítéséhez használt esettanulmány-protokoll. Kézirat, 2017
Innova kutatás - Időközi beszámoló ((2017. 02. 01. -2018. 01. 31.)

Ismertetések

Bükki Eszter (2017): Az oktatási innovációk léptékváltása: elméleti modellek és esettanulmányok Szingapúrból és a világ más tájairól. Neveléstudomány 4. 26-43.
Rigó-Ditzendy Orsolya (2017): Merre tovább, oktatás? Az innovációk szerepe és jelenlegi helyzete. Neveléstudomány 4. 110-114.
Tóth Teréz (2018): A valóság modelljei innovációs folyamatokban. Neveléstudomány. Megjelenés alatt

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.10.18.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 december Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ELTE Logo