Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Bemutatkozás

A Felsőoktatás- és Innováció-kutató Csoport 2015 szeptemberében jött létre a korábbi Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központból (FMIK).

A Csoport által tervezett kutatásoknak két nagy tartalmi területe van. Az egyiket a felsőoktatás-kutatások alkotják, különös tekintettel a tanulás és tanítás, valamint a szervezeti-vezetési folyamatok területére. A másik terület az oktatási ágazati innovációs rendszer folyamatainak kutatása, beleértve ebbe mind a mikro-, mind a makro-szintű folyamatokat.
A Csoport egyszerre foglalkozik a felsőoktatás és az oktatási innováció elméletével, és egyszerre tekinti magát kompetensnek a felsőoktatás-kutatás (higher education research, higher education studies) és az oktatási innovációk kutatása (innovation research in education) területén. A Csoport által végzett kutatások tartalmi orientációját és a kutatások szervezését az alábbi alapelvek határozzák meg:
1.    Valamennyi kutatásunk számára meghatározó perspektívát alkotnak a szervezet, a menedzsment és a vezetés kérdései. Akár a felsőoktatás problémáival foglalkozunk, akár az innováció területén folytatunk kutatásokat, a problémákat elsősorban a szervezet, a menedzsment és vezetés perspektívájából vizsgáljuk

2.    Kutatásaink kiterjedhetnek az oktatási rendszerben zajló innovációk valamennyi formájára, függetlenül attól, hogy ezek az oktatási rendszer mely alrendszerében (pl. felsőoktatás, szakképzés, alap- és középfokú oktatás) jelennek meg, illetve az oktatás mely vonatkozásait érintik (pl. a tanulás-tanítás folyamatát, a szervezeti folyamatokat vagy az intézmények és környezetük közötti kapcsolatokat.

3.    Kutatásmódszertani szempontból módszertani nyitottságra törekszünk, a módszertani eklekticizmus jellemez bennünket, az kombináljuk a különböző megközelítéseket, így a kvalitatív és kvantitatív módszerek alkalmazását

4.    Folyamatos interakcióra törekszünk az akadémiai világon kívüli partnerekkel. Arra törekszünk, hogy a kutatásaink relevánsak legyenek a gyakorlat számára és hassanak a gyakorlatra mind az intézményi (iskolai), mind a döntéshozói szférán belül.

5.    Kutatásaink során meghatározó szempontnak tekintjük a nemzetközi beágyazottságot, kiemelt fontosságot tulajdonítunk a nemzetközi kommunikációnak, a hozzánk kapcsolódó oktatási tevékenységek nemzetköziesítésére törekszünk.

6.    A kutatás és az oktatás közötti kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználására törekszünk, e két területet tudásmenedzsment szempontból szorosan összekapcsolódónak tekintjük. Különös fontosságot tulajdonítunk a hallgatóknak a kutatásokba történő bevonásának, a hallgatókat partnernek tekintjük a mind a kutatás, mind az oktatás területén.

7.    Pályázati csatornákon keresztül külső források bevonására törekszünk.

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének részeként működő Felsőoktatás- és Innováció-kutató Csoport intenzív együttműködésre és tudásmegosztásra törekszik saját szűkebb munkatársi közösségén belül éppúgy, mint PPK tágabb szervezeti környezetében. Érdeklődés esetén a kutatásainkba szívesen bevonunk olyan munkatársakat, akik az ELTE PPK más szervezeti egységeiben dolgoznak, beleértve ebbe nemcsak a Neveléstudományi Intézetben létrejött kutatócsoportokat, hanem az újonnan alakult Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetet is. Az utóbbival történő együttműködést a kutatási profilok szoros kapcsolódása és a Felsőoktatás-pedagógia Szakirány képzési programjának a felnőttképzési elemeit miatt különösen fontosnak tartjuk.
A Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport saját felelősségének tekinti a Neveléstudományi Mesterképzés keretein belül működő felsőoktatás-pedagógia szakiránya folyamatos fejlődésének biztosítását. Az e szakirány keretein belül zajló képzést a felsőoktatási pedagógiai innováció fontos terepének tartjuk, a hallgatók bevonására épülő és a probléma-alapú tanulást támogató innovatív tanulásszervezési módszerek alkalmazására törekszünk.
A külső partnerekkel történő együttműködés, a kutatási eredményeink megismertetése és a másoktól való tanulás érdekében rendszeres műhelyeket szervezünk. Ezek a korábbi Felsőoktatás-menedzsment Műhely és  ImpAla Műhely folytatását alkotják.
A Csoport meghatározó szerepet játszik az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolája által koordinált Horizon/EDiTE kutatási programban, amely egyik komponense („Teacher learning in schools as innovative learning environments, in the context of curriculum reforms and educational development interventions”) megvalósításáért felelős. A Csoport munkatársai közvetlenül részt vesznek a Horizon/EDiTE kutatási és képzési program koordinálásában, szoros együttműködésben a Doktori Iskola vezetésével.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2016.03.04.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 április Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
ELTE Logo