Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Futó projektek


A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja (K-120433, NKFI)
Vezető kutató: Nguyen Luu Lan Anh

A kutatás célja a Magyarországon tanuló nemzetközi diákok és a külföldi felsőoktatásban tanuló magyar diákok akkulturációs tapasztalatainak a feltárása egy longitudinális vizsgálatban. Annak érdekében, hogy ennek a szakirodalomban sojourner-nek tekintett csoportnak az akkulturációs folyamatait, tapasztalatait jobban értsük, mind kvalitatív (interjú, fókuszcsoport), mind kvantitatív (kérdőíves) módszert alkalmazunk. A főfókusz az akkulturációs orientációkon (saját kultúra, befogadó kultúra, és a nemzetközi diákok közösségének kultúrája iránt), valamint a pszichológiai és szociokulturális adaptáción (t.i. hogy érzik magukat, hogyan boldogulnak a mindennapi életükben), valamint az ezeket befolyásoló, elősegítő, vagy éppen hátráltató tényezőkön és mindezek változásán van. A fő cél az ezen tényezők feltárásán túl a köztük levő összefüggések feltárása, az akkulturációs és adaptációs folyamatok megértéséhez való hozzájárulás különösen magyar kontextusban, olyan elméleti modell felállítása és ellenőrzése, amely figyelembe veszi a származási ország relatív státuszát a befogadó országhoz képest (a diákok szegényebb vagy éppen gazdagabb országokból érkeznek), valamint szakmai ajánlások megfogalmazása tanácsadást és egyéb támogató szolgáltatást végző, nemzetközi diákokat segítő szakemberek számára. A helyi nyelven tanuló és a befogadó országra nézve idegen nyelven tanuló - emiatt a befogadó társadalommal kevesebb kapcsolatot tartó - diákok akkulturációjának, adaptációjának az összevetése is cél.

Nemzetközi Kreditmobilitási Pályázat
Projektvezetők: Cserelye Erzsébet, Nguyen Luu Lan Anh
Az Seul National University-n működő College of Education, Department of Social Studies számára kiemelt kutatási terület a hallgatói és oktatói sokféleség és a nemzetközi mobilitáshoz kapcsolódó adaptációs és akkulturációs folyamatok kutatása, amelyben kiemelt figyelmet szentelnek a Kelet- és Dél-Kelet Ázsiából érkezők vizsgálatának. Az ELTE PPK IPPI 2017-ben induló, az OTKA által is támogatott kutatása "Psychological aspects of international mobility in higher education: Adaptation  and acculturation of students studying abroad" is ezt a témát vizsgálja, és középtávon szeretnénk együttműködni a SNU-n dolgozó kollégákkal közös kutatásokban és hallgató csere kialakításában, hosszútávon pedig közös, az ELTE PPK, és azon belül is az IPPI nemzetköziesítését segítő fejlesztési projektekben is. Hasonló céllal működünk együtt a nemzetközi diákokat egyre nagyobb arányban küldő országok egyikeként Vietnámmal;  a Hanoi Metropolitan University-vel (HMU) és az University of Education, Hue University-vel (HU).

Interkulturális kompetencia integrációja nevelési-oktatási projektekbe
Projektvezető: Csereklye Erzsébet

A projekt célja, hogy felvértezze a nevelés, oktatás, társadalmi intervenciók területén specializált hallgatókat az interkulturális megközelítés fogalmi és módszertani alapjaival és elősegítse az elsajtított tudás és szemlélet készségekké, kompetenciákká való átformálását. Célja az interkulturális megközelítés integrálása nevelési-oktatási és társadalmi intervenciós projektek tervezésébe, kivitelezésébe és értékelésébe szakmai gyakorlaton keresztül. Nevelési-oktatási és intervenciós projektek közös kidolgozását, tapasztalatainak megosztását elősegítő IKT - alapú eszközök kidolgozása is fontos cél.
Partnerek:
Universite Paris XII VAL DE MARNE, Franciaország
Elan Interculturel, Franciaország
Mary Immaculate College, Írország
Artemisszió Alapítvány, Magyarország

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.09.08.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 április Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
ELTE Logo