Karunkról
   

Demonstrátori pályázat - Iskolapszichológiai Tanszék

Az ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar, Iskolapszichológia Tanszék pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévre DEMONSTRÁTORI poszt betöltésére.

Demonstrátor lehet az ELTE-PPK pszichológia szak MA képzés Tanácsadás és Iskolapszichológia szakirány hallgatója, vagy a pszichológia BA képzés iskolapszichológia és az iskolával kapcsolatos kutatások iránt érdeklődő hallgatója, aki:

  • vállalja a demonstrátori feladatokat
  • érdeklődik az oktatás-, nevelés és iskolapszichológia valamint a tanári képzés kérdései iránt
  • előny, ha figyelemreméltó szakmai produktumot (szakmai előadás, színvonalas szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat, stb.) tud felmutatni a tanszék kutatási és oktatási szakterületén (iskolapszichológia, tanárképzés)
  • angol nyelven tud tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat olvasni, előny, ha képes szakirodalmat fordítani, és szóban és írásban kommunikálni is

A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás 2 félévre (10 hónapra) szól. A demonstrátori címet az ELTE PPK dékánja a benyújtott pályázatok alapján az Iskolapszichológia Tanszék vezetőjének javaslata alapján ítéli oda.

A demonstrátor általános feladatai:

-          az intézeti/tanszéki tudományos kutatómunkában való közreműködés (kutatási segédfeladatok ellátása: adatfeldolgozás, adatfelvétel)

-          az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis munkájának segítése

-          különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (közreműködés tananyagfejlesztési munkálatokban, konferencia-szervezés, szakmai rendezvények lebonyolítása, órarendkészítés, valamint gyakorlatok szervezése, pályázatok előkészítése, stb.)

-          közreműködés a tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a Tudományos Diákköri munkában

-          részvétel az oktatómunkában (a tanszék által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában egy-egy előadás tartása), vizsgáztatásban az oktatók munkájának segítése

-          meghatározott időközönként a tanszék nyilvánossága előtt, és a demonstrátori idő végén írásban beszámol munkájáról

A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg.

A demonstrátor tanácskozási joggal részt vehet a tanszéki értekezleteken, bekapcsolódhat a tanszéken folyó kutatómunkába és részt vehet a szakmai programokon. A demonstrátor jogosult a HÖK által 2017 tavaszán kiírandó ösztöndíj pályázaton való részvételre.

(A demonstrátorra vonatkozó hivatalos rendelkezéseket lásd a PPK Kari SzMSz 32. §-nál.)

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

1.       Jelentkezési lap (átvehető a tanszéken, ill. a tanszék hirdetőtábláján és letölthető az intézeti oldalról: www.pszichológia.elte.hu)

  1. Motivációs levél
  2. Önéletrajz
  3. Indexmásolat ill. diplomamásolat

A demonstrátori pályázatot egy példányban kell benyújtani a PPK Iskolapszichológia Tanszéken Kazinczy utca 23-27. 424-es szobába. A beadás határideje: 2017. szeptember 22. péntek

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.09.04.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 május Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
ELTE Logo