Felvételizőknek
   

Szakirányú továbbképzések Budapesten

Az alábbi szakjainkra hirdetünk felvételt a 2018/19-es tanév őszi félévére:

Pedagógus-továbbképzések
az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
fejlesztőpedagógus
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban

pedagógus szakvizsga az alábbi választható tanulmányterületek egyikével:

 • az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
 • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
 • preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
 • tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (a tantárgy megjelölésével)
 • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Bölcsész továbbképzések

Szakpszichológus továbbképzések
egészségfejlesztő szakpszichológus
igazságügyi klinikai szakpszichológus
katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus

pedagógiai szakpszichológus
szexuálpszichológiai szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus
Egyéb bölcsész továbbképzések
általános és családügyi mediáció (közvetítés)
felsőoktatás- és tudománymenedzsment
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó
Egyéb továbbképzések
coach - üzleti edző
Tanfolyamok
pénzügyi, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
   
Új képzések

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
diplomát adó, 2 féléves képzés (140 eFt/félév)
Akkreditált két féléves programunk a legfrissebb nemzetközi és hazai elméletekre és jó gyakorlatokra támaszkodva bevezetést ad az oktatási egyenlőtlenségek és a lemorzsolódás szerteágazó problematikájába, a korai iskolaelhagyás megelőzésének sikeres európai és hazai gyakorlataiba, miközben gyakorlati foglalkozások és esetmegbeszélések segítségével a hallgatókat felkészíti a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó fejlesztő és közvetlen nevelési/pedagógiai munkába.

katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus
diplomát adó, 2 féléves képzés (240 eFt/félév)
A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző – egészségügyi, pedagógiai, szociális, rendvédelmi, gazdasági, ipari – területeken dolgozó pszichológus szakemberek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt felkészültek legyenek katasztrófakrízis, illetve egyéb súlyos válsághelyzet esetén a segítő beavatkozásra. A résztvevők a képzés során olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek által képessé válnak arra, hogy kompetensen vegyenek részt a katasztrófa-, illetve krízishelyzetek sürgősségi, közép- és hosszú-távú kezelésében és prevenciójában.
A szakirányú továbbképzés fókuszában annak megismertetése és gyakorlása áll, hogy a különböző specializációval rendelkező pszichológusok katasztrófa-, és egyéb krízishelyzetekben hogyan vehetnek részt leghatékonyabban abban a teammunkában, amely ilyenkor jól felépített szervezeti keretben, több szakterület képviselőinek együttműködésével zajlik. Ennek érdekében szereznek ismereteket a katasztrófák, válságok, traumák pszichés és szociális jellemzőiről, sajátítanak el intervenciós technikákat, és ismerik meg a saját (eredeti) specializációjuk funkcióját ilyen helyzetekre adaptáltan (azaz, mi a feladata és kompetenciája katasztrófa-, ill. krízishelyzetben pl. egy tanácsadó vagy klinikai, stb. specializációjú pszichológusnak, és milyen munkamegosztásban célszerű dolgoznia).

meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
diplomát adó, 3 féléves képzés(160 eFt/félév)
A képzés célja a meddőség, illetve az asszisztált reprodukciós és az örökbefogadási folyamat iránt érdeklődő, e területeken tapasztalattal rendelkező, diplomás szakemberek továbbképzése. A képzés fókusza egyfelől a legkorszerűbb szakmai ismeretek átadása, másfelől a résztvevők hivatás-személyiségének célzott fejlesztése. Az interdiszciplináris képzés során az említett témákat több szempontból közelítjük meg, és hangsúlyt kap a különböző területekről érkező szakemberek tapasztalatcseréje is.

igazságügyi, klinikai szakpszichológus

diplomát adó, 4 féléves képzés (170 eFt/félév)

A továbbképzés célja klinikai szakpszichológusok felkészítése az igazságügyi klinikai szakpszichológiai területen való elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására. A képzés elvégzése után az igazságügyi klinikai szakpszichológus ismeri és betartja az igazságügyi klinikai pszichológia kompetenciahatárait, alapvető jogi ismeretekkel rendelkezik az adekvát jogterületek vonatkozásában, átfogó elméleti és gyakorlati tudása van az igazságügyi klinikai pszichológiai vizsgálat során alkalmazható pszichodiagnosztikai módszerekről, képes önállóan szakmai állásfoglalást készíteni, a szakmai állásfoglalást kommunikálni.


A képzésekre vonatkozó információk az oldal alján, az egyes képzések nevére kattintva érhetők el. Honlapunkon tájékozódhatnak a képzések tanterveiről és az önköltség aktuális összegéről. A képzések csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.

A jelentkezés határideje a fenti, 2018/2019-es tanévre meghirdetett szakok esetében:

2018. június 30. szombat, 24:00 óra

A jelentkezés módja:

A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani, amely a következő linkre kattintva nyitható meg:

http://www.ppk.elte.hu/felveteli/szakiranyu/jelentkezes

A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként). A fenti határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

A felvételi jelentkezési anyag részei:
 • online jelentkezési lap
 • oklevél másolata (külföldön szerzett oklevélről hiteles fordítás benyújtása is szükséges)
 • rövid szakmai önéletrajz
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata
 • jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata

Egyes képzések esetében benyújtandó további kötelező dokumentumok:
 • gyakorlatban eltöltött idő igazolása szükséges az alábbi képzéseknél: általános és családügyi mediáció, fejlesztőpedagógus, felsőoktatás- és tudománymenedzsment, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, mentor-tanár, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban, pedagógiai szakpszichológus, pedagógus szakvizsga, tanácsadó szakpszichológus.
A gyakorlatban eltöltött idő igazolásának nincs kizárólagos, rendszeresített formája. Minden olyan hivatalos dokumentum (intézményvezetői igazolás, munkaszerződés, stb.) elfogadható, amely egyértelműen alátámasztja, hogy a jelentkező mennyi időt töltött el a megkívánt munkakörben. Az egyes szakok részletes leírása (lásd lentebb) tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatos előírt követelményeket.
 • klinikai és mentálhigiénés felnőtt/gyermek- és ifjúsági szakpszichológusi szakvizsga bizonyítvány az igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképzés esetében.
 • motivációs levél a coach - üzleti edző szakirányú továbbképzés esetében.
 • pedagógus szakvizsgát igazoló oklevél a mentortanár szakirányú továbbképzés esetében.
 • szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakpszichológusi oklevél a katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus szakirányú továbbképzés esetében, ha a jelentkező nem tudja, vagy nem kívánja igazolni a gyakorlatban eltöltött idejét.

Egyes képzések esetében feltöltésre ajánlott dokumentumok:

 • igazságügyi szakértői igazolvány vagy határozat az igazságügyi szakértői jogosultságról az igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképzés esetében, aminek birtokában a leendő hallgató kreditátviteli kérelmet nyújthat be a képzés két félévére
 • pedagógus szakvizsgát igazoló oklevél a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés esetében, aminek birtokában a leendő hallgató kreditátviteli kérelmet nyújthat be a képzés két félévére

Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Sikeres jelentkezéskor rendszerünk minden esetben automatikus rendszerüzenetet küld az űrlapon megadott e-mail címére. Ha nem találja a beérkező levelek között a rendszerüzenetet, kérjük, hogy nézze át a spam mappáját, mert előfordul, hogy szolgáltatójának erős spamszűrési beállítása miatt rendszerüzenetünk postafiókjának levélszemétje közé kerül.
 • Hibásan kitöltött űrlap vagy hiányosan csatolt dokumentumok esetében a „Jelentkezés” gombra kattintva rendszerünk azonnali hibaüzenetet küld egy felugró ablak formájában. Kérjük ne lépjen tovább, hanem olvassa el figyelmesen az üzenetet, és korrigálja a hibát, mert ellenkező esetben a regisztrációja nem történik meg.
A jelentkezési díj befizetése:
 • Jelentkezési díjat (egyszeri 7000 Ft) befizetni kizárólag az intézmény által kibocsátott csekken lehet. Banki átutalás nem lehetséges.
 • A jelentkezési díj befizetéséhez csekk az alábbi e-mail címen igényelhető, név és levelezési cím egyidejű megadásával: szakiranyu@ppk.elte.hu, vagy személyesen átvehető az Oktatásszervezési Irodában.
 • A jelentkező egy jelentkezési csekk befizetésével legfeljebb három szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával. Amennyiben több szakra is jelentkezik, a jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a jelentkezési rangsort.
 • A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag a csekken feltüntetett befizetőnek állítható ki.

számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez szakirányú továbbképzésen


Egyes szakirányú továbbképzések esetében a felvétel feltétele a felvételi beszélgetésen való megfelelés:

 • általános és családügyi mediáció (a felvételi beszélgetés időpontjai 2018. július 5-6.)
 • felsőoktatás- és tudománymenedzsment
 • meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó (a felvételi beszélgetés várható időpontja 2018. július 10-18. között)
 • pedagógiai szakpszichológus (a felvételi beszélgetés időpontja 2018. július 5. 10:00)
 • perinatális szaktanácsadó és perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam (a felvételi beszélgetés időpontja 2018. július 13. 16:00-18:00 között)
 • tanácsadó szakpszichológus (a felvételi beszélgetések 2018. július 4-6. között zajlanak 9:00-13:00 között; a felvételi beosztásról a jelentkezések beérkezésének sorrendjében a Tanácsadás Pszichológiája Tanszék e-mailben értesíti a jelentkezőket)
A szakirányos jelentkezéssekkel kapcsolatban információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal
Oktatásszervezési Iroda
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 106.
E-mail: szakiranyu@ppk.elte.hu
Tel.: 1/461-4500/3476, 3831

Teljes képzési kínálatunk

Pedagógus továbbképzések

 • az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
 • család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
 • fejlesztőpedagógus
 • IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó
 • interkulturális nevelési szaktanácsadó
 • intézményelemző és -értékelő
 • iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
 • közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
 • mentortanár
 • módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
 • oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó
 • a pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése
 • pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
 • pedagógus szakvizsga
 • tehetségfejlesztő szaktanácsadó

 • Bölcsész továbbképzések

  Szakpszichológus továbbképzések

 • egészségfejlesztő szakpszichológus
 • igazságügyi klinikai szakpszichológus
 • katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus
 • pedagógiai szakpszichológus
 • szexuálpszichológiai szakpszichológus
 • tanácsadó szakpszichológus

 • Egyéb bölcsész továbbképzések

 • általános és családügyi mediáció (közvetítés)
 • diáktanácsadás
 • felsőoktatás- és tudománymenedzsment
 • íráselemző szakember
 • kreativitás-ökológiai szaktanácsadó
 • meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
 • múzeumpedagógiai szaktanácsadó
 • perinatális szaktanácsadó
 • szoft technológiai szaktanácsadó

 • Egyéb továbbképzések

 • coach - üzleti edző
 • outdoor programvezető
 • rekreáció- és szabadidősport-szervező
 • társadalmi integrációs tanácsadó

 • Tanfolyamok

 • pedagógus továbbképzési részismereti képzés
 • pénzügyi, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
 • perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
 •  | Felvételi követelmények a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamhoz
  Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2018.05.28.
  Eseménynaptár
  Előző hónap a naptárban 2018 június Következő hónap a naptárban
  H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22
  25 26 27 28 29 30 1
  2 3 4 5 6 7 8
  ELTE Logo