Felvételizőknek
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Alapképzés

A 2018. évi általános felvételi eljárás lezárult, az eljárással kapcsolatos információk alább találhatók.

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK A 2018. ÉVI PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN
A felvételi adatok hivatalos forrása az Oktatási Hivatal által üzemeltetett www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztató, illetve azon belül az intézményi meghirdetéseinket tartalmazó oldalak. Figyelem! Vannak azonban olyan információk, amiket a Felsőoktatási felvételi tájékoztató is úgy tartalmaz, hogy azok itt, ezen a honlapon érhetők el.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka-rend Képz. idő (félév) Irány-szám min. max. Fin.forma Önköltség Érettségi és egyéb követelmények

edző (Budapest) (1) (5)

A

N

6

5<25

K

225.000

gyakorlati vizsga (Gy)

közösségszervezés (Szombathely) (1) (2)

A

N

6

15<30

K

198.000

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (9)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely) (1) (4)

A

N

6

10<35

K

225.000

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (8)

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Szombathely) (1)

A

N

6

10<35

K

225.000

kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (8)

Levelező munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munkarend Képz. idő (félév) Irány-szám min. max. Fin. forma Önköltség Érettségi és egyéb követelmények

edző (Szombathely) (1) (3) (7)

A

N

6

10<30

K

225.000

gyakorlati vizsga (Gy)

közösségszervezés (Szombathely) (1) (2) (6)

A

N

6

15<30

K

198.000

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (9)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható szakirányok: humánfejlesztés, ifjúsági közösségszervezés.
(3) Választható specializáció: edzői differenciált szakmai ismeretek.
(4) Választható specializációk: egészségfejlesztés, szabadidősport-szakértő.
(5) Választható specializációk: kajak-kenu, kosárlabda, kungfu.
(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel pénteki, szombati napokon.
(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.
(8) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(9) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.

Az emelt szintű érettségit kiváltó, felsőoktatásban szerzett oklevelek elfogadása a felvételi eljárásban
A közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése mindkét szakon:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele a felvételi vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.
A vizsga részletes leírása innen tölthető le.
A gyakorlati vizsga időpontja: 2018. augusztus 21.
Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával. Az egészségügyi alkalmasság csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be. A dokumentumot eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani a gyakorlati vizsga kezdetén.
Az Egészségügyi lapot a felvi.hu-ra is szükséges feltölteni az "általános háziorvosi igazolás" dokumentumtípust megjelölve, ezért ajánlott elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítése még a benyújtás előtt. Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
Letölthető dokumentum:
   Egészségügyi lap
A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető. Ehhez letölthető a "Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez", melyet postán egy eredeti példányban 2018. augusztus 17-ig lehet beküldeni a Karra. A formanyomtatványhoz mellékelve a megfelelő sporteredményt minden esetben igazolni szükséges az adott országos sportági szakszövetség által kiállított hivatalos dokumentummal.

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányán a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.
A vizsga részletes leírása innen tölthető le.
Az alkalmassági vizsga három részből áll:
1. egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával,
2. úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával,
3. motoros gyakorlati vizsga (a jelentkező a jelentkezéskor megadott e-mail-címén behívót kap rá).
A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika.
A motoros gyakorlati vizsgát csak az a jelentkező kezdheti meg, aki a vizsga kezdetén a helyszínen leadja az egészségügyi alkalmasságáról, valamint az úszástudásáról szóló igazolásokat. A két igazolás csak a Kar saját formanyomtatványán (lásd. alább letölthető dokumentumok) nyújtható be. A dokumentumokat eredeti aláírással, egy példányban kell benyújtani.
Letölthető dokumentumok:
     Egészségügyi lap
     Úszásigazolás
Az Egészségügyi lapot és az Úszásigazolást a Karon kívül az Oktatási Hivatalba is el kell juttatni, vagy a www.felvi.hu-ra kell feltölteni az elektronikus jelentkezési felületen:
- az Egészségügyi lapot az "általános háziorvosi igazolás" dokumentumtípust megjelölve;
- az Úszásigazolást az "(elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás" dokumentumtípust megjelölve.
Javasoljuk e célból elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítését még a benyújtás előtt.
Az egészségügyi alkalmasság és az úszni tudás igazolásának hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. Ehhez letölthető a "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez", melyet postán egy eredeti példányban 2018. augusztus 17-ig lehet beküldeni a Karra. Az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldése azonban mindenki számára kötelező, függetlenül attól, hogy kéri-e a felmentését a motoros alkalmassági vizsga alól.

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervezés szakirányán a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával. Az egészségügyi alkalmasság csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be. A dokumentumot eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán a Kar Tanulmányi Hivatalába
2018. augusztus 17-ig.
Fénymásolatot vagy e-mailen történő beküldést az Intézmény nem fogad el.
Az Egészségügyi lapot a felvi.hu-ra is szükséges feltölteni az "általános háziorvosi igazolás" dokumentumtípust megjelölve! Ajánlott ezért elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítése még a Karra történő benyújtás előtt.
Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.
Letölthető dokumentum:
     Egészségügyi lap

--------------------------------------------------------------------------
A 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A felvételi adatok hivatalos forrása az Oktatási Hivatal által üzemeltetett www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztató, illetve azon belül az intézményi meghirdetéseinket tartalmazó oldalak. Figyelem! Vannak azonban olyan információk, amiket a Felsőoktatási felvételi tájékoztató is úgy tartalmaz, hogy azok itt, ezen a honlapon érhetők el.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztató a januári hivatalos kiegészítéssel még fog változni, ami a karunk képzési kínálatát is érinti.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények

edző (1) (16)
kajak-kenu, kosárlabda, kungfu

A

N

6

5<25

A

támogatott

gyakorlati vizsga (Gy)

K

225.000

közösségszervezés (1) (3)
(korábban andragógia)

A

N

6

15<30

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (15)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

198.000

közösségszervezés (1) (2) (Szombathely)
(korábban andragógia) 

A

N

6

15<30

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (15)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

198.000

pedagógia(1), (7), (11)

A

N

6

20<40

A

támogatott

kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(14) v. szakmai előkészítő tárgy(13) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

198.000

pszichológia

A

N

6

100<270

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(13) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

298.000

sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (1), (6)

A

N

6

25<80

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (14)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely) (1) (5)

A

N

6

10<35

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (14)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (1)

A

N

6

25<80

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (11)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Szombathely) (1)

A

N

6

10<35

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (11)

K

225.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények

edző (Szombathely) (1) (4) (9)
víziladba, kosárlabda

A

L

6

10<30

A

támogatott

K

225.000

közösségszervezés (1) (3) (8)
(korábban andragógia)

A

L

6

15<30

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (15) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

198.000

közösségszervezés  (Szombathely) (1) (2) (8)
(korábban andragógia)

A

L

6

15<30

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (15) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

198.000

sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely) (1) (5) (10)

A

L

6

15<25

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga (Alk) és
kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (14)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Szombathely) (1) (10)

A

L

6

15<25

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (14)

K

225.000

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2)
Választható szakirányok: humánfejlesztés, ifjúsági közösségszervezés. A szakirányok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak. A szakirányválasztás a 4. félévtől lehetséges, amikorra a kar tervezi a kulturális közösségszervezés szakirány indítását is.
(3)
Választható szakirányok: humánfejlesztés, ifjúsági közösségszervezés. A szakirányok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak. A szakirányválasztás a 4. félévtől lehetséges, amikorra a kar tervezi a kulturális közösségszervezés szakirány indítását is.
(4)
Választható specializációk: edzői differenciált szakmai ismeretek - vízilabda és kosárlabda.
(5)
választható specializációk: egészségfejlesztés, szabadidősport-szakértő.
(6)
Választható specializációk: fitness- és wellness-szakértő, szállodai és rendezvényanimátor.
(7) Választható specializációk: neveléskutatási asszisztens, oktatásszervező és humánasszisztens, pedagógiai asszisztens.
(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel pénteki, szombati napokon.
(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.
(10) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: péntek-szombati napokon, a félév során 8-10 alkalommal.
(11) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(12) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.
(13) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.
(14) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(15) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.
(16) Választható specializációk: kajak-kenu, kosárlabda, kungfu.

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIT KIVÁLTÓ, felsőoktatásban szerzett oklevelek elfogadása a felvételi eljárásban

A közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.
A pszichológia alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett az alábbi mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettséget, illetve az e szakterületekhez kapcsolódó mesterképzési vagy egyetemi szintű tanári végzettségeket fogadjuk el: biológia, gyógypedagógia, jogász, kulturális antropológia, magyar, matematika, orvos, pedagógia, szociológia, történelem.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése mindkét szakon:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK AZ EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAKON a felvételi vizsgához
Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele a felvételi vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.

A vizsga részletes leírása innen tölthető le.
A gyakorlati vizsga időpontja:
   - Budapesten: 2018.05.25.
   - Szombathelyen:.2018.07.02.

A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető. Ehhez letölthető a "Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez", melyet egy eredeti példányban 2018. március 30-ig lehet beküldeni a Karra. A formanyomtatványhoz mellékelve a megfelelő sporteredményt minden esetben igazolni szükséges az adott országos sportági szakszövetség által kiállított hivatalos dokumentummal.

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával. Az egészségügyi alkalmasság csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be. A dokumentumot eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán vagy személyesen a Kar Tanulmányi Hivatalába

2018. március 30-ig.
Fénymásolatot vagy e-mailen történő beküldést az Intézmény nem fogad el.
Az Egészségügyi lapot a felvi.hu-ra is szükséges feltölteni:
- az Egészségügyi lapot az "általános háziorvosi igazolás" dokumentumtípust megjelölve.
Ajánlott ezért elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítése még a Karra történő benyújtás előtt.
Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

Letölthető dokumentumok:

Egészségügyi lap
Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez

A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS SZAK rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányának az alkalmassági vizsgájával kapcsolatban
A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányán a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.

A vizsga részletes leírása innen tölthető le.

Az alkalmassági vizsga három részből áll:
1. egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával,
2. úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával,
3. motoros gyakorlati vizsga (a jelentkező a jelentkezéskor megadott e-mail-címén behívót kap rá).

A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika.

A motoros gyakorlati vizsgát csak az a jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre benyújtotta az egészségügyi alkalmasságáról, valamint az úszástudásáról szóló igazolásokat. A két igazolás csak a Kar saját formanyomtatványán (lásd. alább letölthető dokumentumok) nyújtható be. A dokumentumokat eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán vagy személyesen a Kar Tanulmányi Hivatalába

2018. március 30-ig.
A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. Ehhez letölthető a "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez", melyet egy eredeti példányban 2018. március 30-ig lehet beküldeni a Karra. A nyilatkozat elfogadható akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően teszi le az érettségit. Az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldése azonban mindenki számára kötelező, függetlenül attól, hogy kéri-e a felmentését a motoros alkalmassági vizsga alól.

Letölthető dokumentumok:
     Egészségügyi lap
     Úszásigazolás
     Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez (testnevelés érettségi esetén)
 
Az Egészségügyi lapot és az Úszásigazolást a Karon kívül az Oktatási Hivatalba is el kell juttatni, vagy a www.felvi.hu-ra kell feltölteni az elektronikus jelentkezési felületen:
- az Egészségügyi lapot az "általános háziorvosi igazolás" dokumentumtípust megjelölve;
- az Úszásigazolást az "(elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás" dokumentumtípust megjelölve.
Javasoljuk e célból elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítését még a Karra történő benyújtás előtt.
Az egészségügyi alkalmasság és az úszni tudás igazolásának hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS SZAK sportszervezés szakirányával kapcsolatban
A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervezés szakirányán a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával. Az egészségügyi alkalmasság csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be. A dokumentumot eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán vagy személyesen a Kar Tanulmányi Hivatalába

2018. március 30-ig.
Fénymásolatot vagy e-mailen történő beküldést az Intézmény nem fogad el.
Az Egészségügyi lapot a felvi.hu-ra is szükséges feltölteni az "általános háziorvosi igazolás" dokumentumtípust megjelölve! Ajánlott ezért elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítése még a Karra történő benyújtás előtt.
Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.


TÖBBLETPONTOK OKJ-S SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN
Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható. A többletpontok rendszerét és az OKJ-s képzésekkel kapcsolatos részletes szabályokat a Felvételi tájékoztató tartalmazza.

LETÖLTHETŐ SZAKOS TÁJÉKOZTATÓK

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.08.01.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 október Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 7
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
ELTE Logo