Felvételizőknek
   

Alapképzés

Tisztelt Jelentkezők!
Az alábbi oldalon az előző tanévre meghirdetett alapképzési szakokkal kapcsolatos információkat találják, a 2018/2019-es tanév meghirdetési adatait december közepén tesszük közzé ezen a honlapon.

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK A 2017/2018-AS TANÉVRE

A felvételi adatok hivatalos forrása az Oktatási Hivatal által üzemeltetett www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztató, illetve azon belül az intézményi meghirdetéseinket tartalmazó oldalak. Figyelem! Vannak azonban olyan információk, amiket a Felsőoktatási felvételi tájékoztató is úgy tartalmaz, hogy azok itt, ezen a honlapon érhetők el.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztató a januári hivatalos kiegészítéssel még fog változni, ami a karunk képzési kínálatát is érinti.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önköltség Érettségi és egyéb követelmények

közösségszervezés (korábban andragógia)

Budapesten és Szombathelyen azonos irányszámokkal és azonos feltételekkel

A

N

6

15<30

A

támogatott

kettőt kell választani:
biológia v. magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (3)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

198.000

pedagógia(1), (5)

A

N

6

20<40

A

támogatott

kettőt kell választani:
bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. egy idegen nyelv (4) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

198.000

pszichológia

A

N

6

100<210

A

támogatott

kettőt kell választani:
biológia v. magyar v. matematika v.
történelem v. egy idegen nyelv (3)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

298.000

sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészség- fejlesztés szakirány)(5)

a szombathelyi képzés meghirdetése a Nyugat-magyarországi Egyetemen történt

A

N

6

25<80

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani:
biológia v.  magyar v. matematika v.
testnevelés v. történelem v.
egy idegen nyelv (4)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés (sportszervezés szakirány)(5)

a szombathelyi képzés meghirdetése a Nyugat-magyarországi Egyetemen történt

A

N

6

25<80

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani:
biológia v. magyar v. matematika v.
testnevelés v. történelem v.
egy idegen nyelv (4)

K

225.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önköltség Érettségi és egyéb követelmények

közösségszervezés (korábban andragógia)

Budapesten és Szombathelyen azonos irányszámokkal és azonos feltételekkel 

A

L

6

15<30

A

támogatott

kettőt kell választani:
biológia v. magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (3)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

198.000

(1)Választható specializációk: oktatásszervező és humánasszisztens, pedagógiai asszisztens. Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező (15 fő) esetén indulnak.
(2)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havi egy (esetenként két) alkalommal, pénteki és szombati napokon.
(3)Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.
(4)Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(5)A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2017. február 1. napjával megvalósul az ELTE és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi Karának integrációja (az integrációról bővebb információkat ebben a közleményben olvashat). A 2017 őszétől Szombathelyen indítandó szakokat – a közösségszervezés alapképzési szak kivételével – a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának meghirdetései között találja, és a jelentkezést is oda kell beadni. A Szombathelyen meghirdetett szakok listáját a felvi.hu-n összesítve tették közzé.
A közösségszervezés alapképzési szakra viszont, mind a budapesti, mind a szombathelyi képzési helyszínre az ELTE PPK-n kell jelentkezni. 

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIT KIVÁLTÓ, felsőoktatásban szerzett oklevelek elfogadása a felvételi eljárásban

A közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.
A pszichológia alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett az alábbi mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettséget, illetve az e szakterületekhez kapcsolódó mesterképzési vagy egyetemi szintű tanári végzettségeket fogadjuk el: biológia, gyógypedagógia, jogász, kulturális antropológia, magyar, matematika, orvos, pedagógia, szociológia, történelem.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése mindkét szakon:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK az alkalmassági vizsgával kapcsolatban (sport- és rekreációszervezés)
A sport- és rekreációszervezés alapképzési szakon mindkét szakirányon (rekreációszervezés és egészségfejlesztés, illetve sportszervezés) a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.

A vizsga részletes leírása innen tölthető le.

Az alkalmassági vizsga három részből áll:
1. egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával,
2. úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával,
3. motoros gyakorlati vizsga (a jelentkező a jelentkezéskor megadott e-mail-címén behívót kap rá).

A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika.

A motoros gyakorlati vizsgát csak az a jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre benyújtotta az egészségügyi alkalmasságáról, valamint az úszástudásáról szóló igazolásokat. A két igazolás csak a Kar saját formanyomtatványán (lásd. alább letölthető dokumentumok) nyújtható be. A dokumentumokat eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán vagy személyesen a Kar Tanulmányi Hivatalába

2017. március 31-ig.
A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. Ehhez letölthető a "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez", melyet egy eredeti példányban 2017. március 31-ig lehet beküldeni a Karra. A nyilatkozat elfogadható akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően teszi le az érettségit. Az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldése azonban mindenki számára kötelező, függetlenül attól, hogy kéri-e a felmentését a motoros alkalmassági vizsga alól.

Letölthető dokumentumok:

     Egészségügyi lap
     Úszásigazolás
     Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez (testnevelés érettségi esetén)

     Kérelem motoros alkalmassági vizsga jegyzőkönyvébe történő betekintésre
A motoros alkalmassági vizsga eredményeit ebben a menüpontban tudják megnézni. Az űrlap 2017. június 6-tól érhető el. Az iratbetekintésre 2017. június 7. és 9. között van lehetőség a Tanulmányi Hivatal nyitva tartása szerint: SZ, CS, P: 8:30-16:00.

 
Az Egészségügyi lapot és az Úszásigazolást a Karon kívül az Oktatási Hivatalba is el kell juttatni, vagy a www.felvi.hu-ra kell feltölteni az elektronikus jelentkezési felületen:
- az Egészségügyi lapot az "általános háziorvosi igazolás" dokumentumtípust megjelölve;
- az Úszásigazolást az "(elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás" dokumentumtípust megjelölve.
Javasoljuk e célból elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítését még a Karra történő benyújtás előtt.
Az egészségügyi alkalmasság és az úszni tudás igazolásának hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

TÖBBLETPONTOK OKJ-S SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN
Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható. A részletes szabályokat a Felvételi tájékoztató 2.3.6. fejezete tartalmazza.
Letölthető szakos tájékoztatók

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.12.01.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2017 december Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
27 28 29 30 1 3
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
ELTE Logo