Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Sport- és rekreációszervezés BSc

Az ideális jelentkező
nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társadalomtudományok területén való jártassággal, valamint az egészséges életmód területén is szeretné bővíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság. Jó, ha a jelentkezőnek van sportolói múltja, de nem feltétlenül szükséges: a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődése, motivációja a legfontosabb.
Érettségi és felvételi vizsgakövetelmények
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a következőkből: biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika. A jelentkezőknek ezen felül alkalmassági vizsgát is teljesíteniük kell.
Tanulási és továbbtanulási lehetőségek
A szakon két szakirány van, a felvételi eredményeként vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon, vagy sportszervezés szakirányon tanulhatnak a diákok. A képzés első része közös, a továbbiakban a szakiránynak megfelelően szétválik. Közös tárgyak: anatómia-élettan, sport-és terhelésélettan, pszichológia, szociológia, sportpedagógia, edzéselmélet, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus, környezetvédelem és sport.
Az érdeklődők a képzés elejétől részt vehetnek a tudományos diákköri munkában (ami egyik fontos feltétele lehet a mesterképzésbe való belépésnek), illetve többféle hallgatói önszerveződő klubban is. A felsőbb évesek számára lehetőség nyílik a külföldi részképzésben való részvételre is. Diákjaink bekapcsolódhatnak az oktatók kutatási témáiba, gyarapítva szakmai tudásukat, ismereteiket a tudományos kutatás terén.
Az alapképzés után szakirányú továbbképzésben való részvételi lehetőséget biztosítunk, illetve a rekreáció területű tanulmányok mellett vagy után a sportszervező szakirányt is kínáljuk. Az alapszakon szerzett végzettséggel több mesterképzési szak is választható, intézményünkben a rekreáció és a sportmentor mesterképzési szakok indítása előkészítés alatt áll.

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány

A képzés célja
A rekreáció eredendő célja és annak eredménye a minőségi élet megélése. A rekreációs szak-emberek képzésének célja ezen szemlélet terjesztése, valamint az, hogy a rekreációszervezők a fentiek megvalósulásához szükséges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak. 
Főbb tárgyak
Rekreációelmélet és -módszertan, szellemi rekreáció, animáció, táborozási ismeretek, mozgás-programok, játékmester, rendezvényszervezés, rehabilitáció, zenés rekreációs programok, aerobic, labdás-golyós játékok, gördülők, tenisz, egészségfejlesztés, rekreációs szakmai gyakorlatok, táborok.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: rekreációszervező és egészségfejlesztő.
Választható specializációk: szállodai és rendezvényanimátor, fitnesz- és wellness-szakértő.
Elhelyezkedési lehetőségek
a rekreáció valamennyi területén, így a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában a szabadidő, a sport, a rendezvények és egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, akár a turizmus keretein belül, vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként, vezetőjeként. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programvezetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére.

Sportszervezés szakirány

A képzés célja
A magyarországi sportszervező képzések egységes, fő célkitűzése olyan sportszakemberek képzése, akik a testnevelés és sport területén szerzett vezetői (menedzseri) ismeretük birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) tagjaként képesek eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatuk megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, biztosítani a megfelelő feltételeket. 
Főbb tárgyak
Sportmenedzsment, sportgazdaságtan, marketing, sportmarketing, testnevelés- és sporttörténet, EU-s ismeretek, vezetéslélektan, közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, statisztika, jogi és sportjogi ismeretek, sportdiplomácia, rekreáció, valamint gyakorlati sportági ismeretek. Ezen felül kötelező szakmai gyakorlatok budapesti és országos sportszervezeteknél, valamint kötelező szakmai tábor.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: sportszervező.
Elhelyezkedési lehetőségek 
sportegyesületekben és sportszervezeteknél, rekreációs központokban, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél, területi és települési önkormányzatoknál. Egy sportszervező – amennyiben elég kreatív – önállóan kezdeményezve is létrehozhat testnevelési és sportszervezeteket, egyesületeket, szervezhet egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat. Vezetői, szervezői feladatai mellett, vagy önálló tevékenységként sportmarketing tevékenységet is végezhet.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.02.16.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 április Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
ELTE Logo