Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Oktatás

Rekreáció MSc indult 2017 őszétől

TUDNIVALÓK a 2017. évi MSc FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

Örömmel értesítjük a kedves érdeklődöket arról, hogy 2017 őszétől az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete Rekreáció MSc képzést is indít.

A képzés elsősorban sporttudományi (többek között Sportszervező, illetve Egészségfejlesztő és rekreációszervező) BSc végzettséggel rendelkezőknek indul.

Célja a rekreációval kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, ezen belül is a személyre szabott életmód-tanácsadásra koncentrálva.

Kérjük, ha tanulmányai folytatását tervezi, mindenképpen vegye figyelembe ezt az új képzési lehetőséget is.Sport- és Rekreációszervezés BSc

logo

A Sport- és Rekreációszervezés BSc szak két szakiránnyal rendelkezik, melyekre a tervezet szerint már a felsőoktatási felvételi eljárásban külön kell jelentkezni. A felvételi eredményeként így vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányra, vagy sportszervezés szakirányra nyer felvételt a jelentkező. A képzés első része közös, a továbbiakban a szakiránynak megfelelően alakul. Ezen kívül az egyes szakirányokban specializációk kialakítására is van lehetőség.

Az ideális jelentkező
Az ideális jelentkező nem kizárólag sportszeretőnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társadalomtudományok területén való jártassággal, valamint az egészséges életmód területén is szeretné bővíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is erős oldala. A sport szeretetén túl fontos a jó együttműködési, kommunikációs, kapcsolatteremtési és szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képesség; emellett a folyamatos tanulás-önképzés, valamint az újra való nyitottság kell, hogy jellemezze a jelentkezőt. Jó, ha a jelentkezőnek van sportolói múltja, de nem feltétlenül szükséges; a sport iránti - akár szurkolói - érdeklődése, motivációja a legfontosabb.

Érettségi vizsgakövetelmények

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek a következőkből:
Biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), vagy magyar nyelv és irodalom, vagy testnevelés, vagy történelem, vagy matematika.
A jelentkezőknek ezen felül alkalmassági vizsgát is teljesíteniük kell.

Közös tárgyak
Anatómia-élettan, sport-és terhelésélettan, pszichológia, szociológia, sportpedagógia, edzéselmélet, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus, környezetvédelem és sport.

Tanulási és továbbtanulási lehetőségek
Az érdeklődők a képzés elejétől részt vehetnek a tudományos diákköri munkában (ami egyik fontos feltétele lehet a mesterképzésbe való belépésnek), illetve részt vehetnek többféle hallgatói önszerveződő klubban is. A felsőbb évesek számára egyre szélesebb lehetőség nyílik a külföldi részképzésben való részvételre is, például az ERASMUS program keretein belül. Diákjaink bekapcsolódhatnak továbbá az oktatók kutatási témáiba, ezzel is bővítve szakmai tudásukat, elmélyíthetik ismereteiket a tudományos kutatás területén.
Karunkon az alapképzés után szakirányú (a sport, és /vagy a rekreáció specializált területeire vonatkozó) továbbképzésben való részvételi lehetőséget biztosítunk, illetve a rekreáció területű tanulmányok mellett vagy után a sportszervező szakirányt is kínáljuk. Az alapszakon szerzett végzettséggel több mesterképzési szak is választható, intézményünkben a tervezett rekreáció, esetleg sportmentor mesterképzési indítása előkészítés alatt áll.


REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SZAKIRÁNY


A képzés célja
A rekreáció eredendő célja és annak eredménye a minőségi élet megélése. A rekreációs szakemberek képzésének célja ezen szemlélet terjesztése, valamint az, hogy a rekreációszervezők a fentiek megvalósulásához szükséges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak.

Főbb tárgyak
Rekreációelmélet és -módszertan, szellemi rekreáció, animáció, táborozási ismeretek, mozgásprogramok, játékmester, rendezvényszervezés, rehabilitáció, zenés rekreációs programok, aerobic, labdás-golyós játékok, gördülők, tenisz, egészségfejlesztés, rekreációs szakmai gyakorlatok, táborok.

Választható specializációk:

Az ELTE-n a rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon jelenleg két specializáció indítását tervezzük:
    Szállodai és rendezvény animátor;
    Fitness és wellness szakértő.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Rekreációszervező és egészségfejlesztő

Elhelyezkedési lehetőségek
Elhelyezkedés a rekreáció valamennyi területén, így a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában lehetséges.
Ezen belül szerepet találhat magának a friss diplomás akár a szabadidő, a sport, a rendezvények és egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, akár a turizmus keretein belül, vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként, vezetőjeként. A tervezett specializációk a munkaerő-piaci hatékonyabb elhelyezkedést is szolgálják.
A rekreációszervezés szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programvezetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére, a szabadidő kulturált eltöltésének segítésével járulva hozzá a jól megélt, magasabb életminőséghez vezető életvitelhez.


SPORTSZERVEZÉS SZAKIRÁNY

A képzés célja
A magyarországi sportszervező képzések egységes, fő célkitűzése olyan sportszakemberek képzése, akik a testnevelés és sport területén szerzett vezetői (menedzseri) ismeretük birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) tagjaként képesek eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatuk megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, biztosítani a megfelelő feltételeket.

Főbb tárgyak

Sportmenedzsment, sportgazdaságtan, marketing, sportmarketing, testnevelés- és sporttörténet, EU-s ismeretek, vezetéslélektan, közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, statisztika, jogi és sportjogi ismeretek, sportdiplomácia, rekreáció, valamint gyakorlati sportági ismeretek.
Ezen felül kötelező szakmai gyakorlatok budapesti és országos sportszervezeteknél, valamint kötelező szakmai tábor.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Sportszervező

Elhelyezkedési lehetőségek
A végzett hallgatókat a sportegyesületeken és sportszervezeteken túl a rekreációs központok, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek is várják, de szakképzettségükre a területi és települési önkormányzati munka során is igényt tartanak: a fenti szervezeteknél vezetői, illetve szervezői tevékenységet folytathatnak. Nemcsak a meglévő intézményi keretek között találhat magának feladatot egy sportszervező, hanem – amennyiben elég kreatív – önállóan kezdeményezve is létrehozhat sportszervezeteket, egyesületeket, szervezhet egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat. Vezetői, szervezői feladatainak ellátása mellett, vagy önálló tevékenységként nem utolsósorban sportmarketing tevékenységet is végezhet.

 • Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc
 • Sportszervező Bsc
 • Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2017.10.09.
  Eseménynaptár
  Előző hónap a naptárban 2019 március Következő hónap a naptárban
  H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
  25 26 27 28 1 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  1 2 3 4 5 6 7
  ELTE Logo