Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Bemutatkozás

Az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete a sport- és testkulturális oktatás központi szervezeti egysége. Munkatársai testnevelő tanárok, sporttudományi, pszichológiai és élettudományi végzettséggel rendelkező oktatók, illetve PhD hallgatók.

Az Intézet sportszakos képzésein szemeszterenként kb. 450-500 fő, általános testnevelési kurzusain kb. 1500-1600 fő egyetemi hallgató vesz részt, mindkét létszám emelkedése várható a közeli jövőben.

Az ESI tevékenysége 4 fő irányban zajlik:

 • Sportszakos egyetemi képzés: Sport-, illetve Rekreációszervező-egészségfejlesztő alapképzés (BSc), Rekreáció mesterképzés (MSc, akkreditáció alatt), Sport- és egészség-pszichofiziológia doktori modul (PhD), Coach - üzleti edző szakirányú továbbképzés.
 • Általános testnevelés: az Intézet felelős a hallgatók általános testnevelési oktatásért (térítéses, 1 kredit értékű kurzusok, egy képzési ciklusban négyszer vehető fel). Ebben a képzési formában 40-féle sportágat tudunk kínálni, a legnépszerűbbek a labdarúgás, a kosárlabda, a röplabda, a tollaslabda, az asztalitenisz, a floorball, az ütős sportok, az aerobic, a tánc és zumba, a funkcionális tréning, a spinning, a kondi és a küzdősportok. Ezekre a kurzusokra a többi tárgyhoz hasonlóan a Neptunon keresztül lehet jelentkezni, az egyetem által meghatározott, kedvezményes szolgáltatási díj ellenében.
 • Tudományos kutatás: az egészségmegőrzéshez és -fejlesztéshez, valamint a sporthoz és szabadidőhöz kapcsolódó tudományterületeken. Az Intézetben működő Ádám György Sportpszichofiziológiai Laboratórium a maga nemében az egyik legkorszerűbb az országban, az Intézet kutatási teljesítménye az egyetem egészét tekintve is kiemelkedő.
 • Az egyetemen folyó sport és szabadidős tevékenység szakmai támogatása: Az Intézet minden olyan sporttal és szabadidős rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységhez szakmai segítséget nyújt, ami a képzési és kutatási profiljába vág (sportnapok, sportprogramok, családi és dolgozói rendezvények, sportösztöndíjasok, sporttal kapcsolatos előterjesztések készítése, egészségfejlesztési programok, stb). Az oktatók által nyújtott szakmai támogatás mellett rendszeresen szervezzük hallgatóink közreműködését is ezeken a rendezvényeken.


Az Intézetben négy, inkább csak elvben különálló szakmai csoport működik:

 • Magatartástudományi és Egészségfejlesztési Csoport
 • Testkultúrális és Testnevelési csoport
 • Rekreációs Csoport
 • Sporttudományi és Sportmenedzsment Csoport


Az Intézet oktatói, illetve PhD hallgatói részben az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskolájában (PDI), részben az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában (NDI) oktatnak, illetve tanulnak, és végzik kutatómunkájukat. A PDI keretein belül egy önálló modul tartozik az intézethez: Sport és Egészségpszichofiziológia Doktori Modul (vezetője prof Dr. Bárdos György egyetemi tanár), melyben az ESI kutatásban jártas, tapasztalt oktatói tartják a doktori kurzusokat.

Az Intézet kutatói részt vettek a Kutatóegyetemi TÁMOP pályázatban, aminek eredményeként létrejött az Ádám György Sportpszichofiziológiai Laboratórium, amelynek korszerű felszerelése sokirányú kutatómunkát tesz lehetővé. Részben a felszerelés kiegészítését, részben a Labor működtetését szolgálja egy jelentős OTKA-pályázat is.

Az ESI komolyan veszi, és támogatja a tudományos diákköri (TDK) tevékenységet is. Annak ellenére, hogy jelenleg csak 3 éves alapképzés folyik, több hallgatónk vesz részt hazai és nemzetközi diákköri konferenciákon, illetve más szakmai és tudományos rendezvényeken is. Szakdolgozóink és PhD hallgatóink több tudományos publikáció társszerzői is. Az ESI támogatja a kiemelkedő sporttevékenységet folytató hallgatókat, a legjobbak részére egyéni tanterv kialakítását is lehetővé teszi. Az Intézet életében rendszeresen részt vesznek a hallgatói képviselők, véleményüket a vezetés és az oktatók várják és respektálják is.

Küldetésnyilatkozat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldetése az, hogy a magyar, illetve közép-európai felsőoktatás egyik kiválósági és innovációs központjává váljon. Hagyományaira támaszkodva az Egyetem arra törekszik, hogy igen magas oktatási és tanulási színvonalat biztosítson, személyes tapasztalatokon át fejlessze a hallgatók képességeit, és javítsa elhelyezkedésük esélyeit.

Az Egyetem céljaival összhangban az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet elkötelezett a magas színvonalú oktatás és nevelés irányában, amelyen keresztül biztosíthatja a tanítás és tanulás, a tapasztalatszerzés, a modern és személyesen is támogató tanulási környezet jutalmazó légkörét. Ezen kívül az Intézet magas minőségű, itthon és külföldön is elismert, alap- és alkalmazott tudományos kutatás szervezésére és végzésére is elkötelezte magát. A kutatás fontosságát nemcsak az adja, hogy ezáltal lehetővé válik az oktatók tudományos ismereteinek és tapasztalatainak mind jobb felhasználása az oktatás minőségének javításában, hanem az is, hogy a hallgatók első kézből szerezhetnek gyakorlatot a kutatás szervezésében és lebonyolításában, amit sikeresen használhatnak későbbi pályájuk során.

Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet sajátos oktatási-nevelési stratégiájának megfelelően a következő célokat tűzte ki:

 • Tudományosan megalapozott ismeretek fejlesztése és terjesztése az egészség- és sport-tudományok, a rekreáció, illetve a testkultúra területén;
 • A hallgatók magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzése az említett területeken alap- és mesterfokon;
 • Széleskörű választási lehetőségek biztosítása a hallgatók számára a pálya- és szakmai orientáció tekintetében;
 • A hallgatók szakmai, emberi, intézményi tevékenységgel kapcsolatos készségeinek fejlesztése;
 • Interdiszciplináris megközelítés kialakítása az egészség- és sporttudományok, a sport-menedzsment, a rekreáció és szabadidős tevékenységek, valamint a mozgáskultúra területén;
 • Lehetőség biztosítása a hallgatók számára arra, hogy elmélyülhessenek egy-egy általuk választott témakörben az egészség és sporttudományok, a rekreáció, a szabadidős tevékenység, vagy a sport-szervezés területén, a tudományos diákköri munka kiemelt támogatása;
 • A megfelelő etikai hozzáállás kialakítása a hallgatókban a felsorolt területek emberi-emberjogi vonatkozásait illetően;
 • A hallgatók széleskörű felkészítése a munkaerő-piacra, vagy a magasabb szintű képzési formákba való belépésre.

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2018.01.26.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 március Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
25 26 27 28 1 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
ELTE Logo