Hallgatóknak
   

Regisztráció és az igazolás módja

A regisztráció módja

A speciális szükségletű hallgató megsegítésének feltétele a regisztráció, valamint a segítés adott formája iránti igény jelzése. Regisztráció céljából a kari fogyatékosügyi koordinátornál, Solymosi Katalinnál (eselyegyenloseg@ppk.elte.hu) kell jelentkezni.

Regisztráció bármikor lehetséges, de célszerű még a tanévkezdés elején megtenni. Annak a hallgatónak azonban, aki már az első, őszi szemeszterben is élni kíván a kurzusokra való bejutásnál az előnyben részesítés jogával, már a beiratkozás során, legkésőbb a rangsorolásos tárgyfelvétel vége előtt két nappal regisztrálnia kell, különben csak a későbbi félévekre tudja érvényesíteni ezt a kedvezményt. A beiratkozási napokon a koordinátor az aktuális évi tájékoztatóban megadott időpontokban és helyszínen fogad regisztráció céljából a Kazinczy utcai épület 209-es szobájában. 2017-ben a regisztráció időpontjai a beiratkozáskor: szeptember 1-jén, 4-én és 5-én 9.30-tól 13.30 óráig.

A 2017. őszi félévben a koordinátor csütörtökönként 13.00–13.45-ig tart fogadóórát a Kazy 209-ben. Az ettől eltérő időpontokról egyeztetés szükséges e-mailben.

A regisztrációra hozzák magukkal a speciális szükségletet igazoló szakértői véleményt! A regisztrációhoz szükséges még a kitöltött regisztrációs adatlap, ezt a koordinátorral közösen töltik ki a regisztráció alkalmával.

A speciális szükséglet igazolása csak az alábbi szakértői véleményekkel lehetséges

Fogyatékosság esetében

  • ha a hallgató fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a közoktatási tanulmányai alatt is fennállt, és erre tekintettel tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a megyei/fővárosi pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel;
  • ha a fogyatékosságot később állapították meg, vagy korábban is fennállt, de a hallgató nem rendelkezik a pedagógiai szakszolgálati intézmény igazolásával, – diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia kivételével – a lakóhely szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatal mint rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakvéleményével;
  • diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatalának szakvéleményével (ld. 327/2011. /XII. 29./ Korm. rendelet 2. § /5/);
  • külföldi állampolgárságú hallgató esetében a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes ország szakértői szervezete vagy bizottsága által kibocsátott, eredeti szakvéleménnyel, valamint – ha nem magyar vagy angol nyelvű – annak magyar vagy angol nyelvű hiteles fordításával. A kari koordinátor szükség esetén megkéri a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakterületileg illetékes intézetének véleményét, amely indokolt esetben személyes vizsgálatot is elrendelhet véleményének kialakításához.

Tartós orvosi kezelésre szoruló esetében

  • szakorvosi igazolás vagy a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleménye szükséges.

Az igazolásnak minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság vagy betegség megnevezését (BNO kódját), súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét, végleges vagy időszakos voltát. Amennyiben a szakvélemény felülvizsgálati időpontot határoz meg, az igazolás érvényességének lejárta után új igazolást szükséges benyújtani.Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.08.01.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 május Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
ELTE Logo