Pszichológiai Doktori Iskola
   

Témakiírások

Az aktuális témakiírások az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

A legördülő menükből az alábbi opciók választásával érhető el az aktuális lista: 
intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
doktori iskola: Pszichológiai Doktori Iskola 
jelentkezési határidő szerint: 2017

Aczél Balázs

 • Az affektusok szerepe a kognitív kontrollban

Balázs Judit

 • Gyermek- és serdülőkori pszichés zavarok vizsgálata

Bányai Éva

 • Hipnózis, zene, illetve kiemelt figyelem hatásának összehasonlító vizsgálata melldaganatos betegek gyógyulására

Bárdos György

 • Életmód és egészség: hogyan csökkenthetők a kockázatok
 • A sportteljesítmények segítése 

Barta Csaba

 • A szerhasználat és a viselkedési addikciók hátterében álló genetikai és epigenetikai tényezők kutatása

Berkics Mihály

 • A versengés szociálpszichológiája
 • A társadalmi viszonyok észlelése
 • Párválasztási stratégiák evolúciós pszichológiai vizsgálat           
 • A társadalmi viszonyok és a társadalmi-politikai rendszer észlelése és megítélése 

Bernáth László

 • A tanulási stílust meghatározó tényezők feltárása

Cserjési Renáta

 • A szenvedélyek neurológiai korrelátuma

Demetrovics Zsolt

 • Az új szintetikus drogok használatának vizsgálata                               
 • A viselkedési addikciók spektrumszemléletének vizsgálata                   
 • A hiperszexualitás vizsgálata                                                              
 • A jutalomhiányos tünetegyüttes (reward deficiency syndrome) pszichológiai vonatkozásainak vizsgálata                                               
 • A kémiai és viselkedési addikciók pszichogenetikai vizsgálata             
 • A kémiai és viselkedési addikciók személyiségpszichológiai vizsgálata

Dúll Andrea

 • Az épített környezet pszichológiai hatásai
 • Az ember-környezet kölcsönkapcsolat pszichológiája   

Ehmann Bea

 • A társas elszigeteltség hatásainak nyelvi markerei

Fábri György

 • Ideológia és közgondolkodás
 • Hivatásrendek és társadalmi percepciójuk                                                 
 • A szociális reprezentáció és a társadalmi kommunikáció

Felvinczi Katalin

 • Program értékelés: eredményesség és/vagy akkreditáció               
 • Szakpolitikai programok tervezése és értékelése, különös tekintettel a morális térben értelmezhető társadalmi problémákra

Győri János

 •  A tanulói sokféleség megjelenése a pedagógusok tanórai kommunikációjában - Módszertani fejlesztések videókutatások részére
 • Kimagasló teljesítményszintű („tehetséges”) szülők gyermekeinek személyiségfejlődése a szülői teljesítmény társas/társadalmi megítélése kontextusában

Győri Miklós

 • Info-kommunikációs technológiák kutatási, támogatási, oktatási vagy diagnosztikus célokra történő alkalmazásának pszichológiai aspektusai atipikus fejlődésű személyeknél

Honbolygó Ferenc

 • A nyelv prozódiai jellemzőinek neurokognitív háttere

Hunyady György

 • Történelmi változások és szereplőik pszichológiája
 • A társadalmi közérzet minősége és meghatározói
 • Sztereotípiák, attitűdök, előítéletek, és ezek változásai a csoportközi viszonyokban

Janacsek Karolina

 • A szekvenciatanulás hátterében álló predikciós folyamatok neurokognitív feltérképezése

Kende Anna

 • Politikai aktivizmus és kollektív cselekvés
 • Előítéletek szociálpszichológiai vizsgálata

Király Ildikó

 • Az emlékezet és az emlékezetfejlődés szerepe a szociális kompetenciák kibontakozásában
 • Tudásbázis attribúció és szerepe a hétköznapi interakciókban

Kiss Orhidea

 • Az e-bizalom pszichológiai vonatkozásai a virtuális fogyasztásban         
 • Szervezeti változásmenedzsment és átalakító vezetés

Kökönyei Gyöngyi

 • Érzelemszabályozás és szomatikus egészség
 • Vonás- és állapotrumináció (rágódás)

Köteles Ferenc

 • Jóga, interocepció, jóllét   

Kovács Mónika

 • Nemi ideológiák, nemi sztereotípiák, nem és karrier, nem és politika
 • Kötődés és társadalmi attitűdök
 • Szociális dominancia orientáció: kontextus és dinamika
 • Az előítéletek csökkentésének lehetőségei 
 • Irigykedő előítéletek és sztereotípiák

Kőváry Zoltán

 • Pszichobiográfia, patográfia és klinikai esettanulmány

Krajcsi Attila

 • Elemi numerikus reprezentációk

Mérő László

 • Memetikai marketing
 • Az emóciók szerepe a gazdasági döntésekben

Molnár Márk

 • Idegrendszeri komplexitás EEG-jellegzetességei: pszichofiziológiai és klinikai vonatkozások

Németh Dezső

 • Alvás és emlékezet kapcsolata
 • Nyelv és emlékezet
 • Implicit kogníció

Nguyen Luu Lan Anh

 • Akkulturáció és identitás
 • Nemzetközi diákok adaptációja

Oláh Attila

 • A megküzdési kapacitás, a boldogságteremtő képesség, a globális jóllét és a mentális egészség összefüggésének vizsgálata.
 • Az erények és erősségek hatása a mentális egészség és a globális jóllét szintjének alakulására.
 • A mentális egészség tüneteinek azonosítása
 • A mindfulness, a globális jóllét és a mentális egészség összefüggésének elemzése.

Orosz Gábor

 • Iskolai motivációk, célok, lemorzsolódás
 • Iskolai csalás
 • Online viselkedés: Facebook, Tinder, Sorozatok, Pornográfia – szenvedély, motivációk, problémás és nem problémás használat
 • Rövid, online és offline mindset intervenciók
 • Versengés egyéni különbségei és versengési klímák

Pigniczkiné Rigó Adrien

 • Klinikai egészségpszichológia

Rácz József

 • Kvalitatív pszichológiai kutatások

Schmelowszky Ágoston

 • A pszichózis jelenségvilágának pszichodinamikus és neurokognitív megközelítési lehetőségei
 • A klinikai pszichoanalízis fogalmainak változása
 • Kulturális és társadalmi jelenségek pszichoanalitikus vizsgálata

Szabó Attila

 • Szenvedélyes testedzés; egészség, jóllét, vagy pszichés morbiditás?
 • A valós és észlelt edzésintenzitás pszichés hatása a kedélyállapotra és a szorongásra
 • Megtalálható-e a testedzésfüggőség a versenysportban?
 • A helyzet-teremtette kísértés és személyes jellemzők kölcsönhatása az oktatásban előforduló plagizálás és vizsgacsalás megértésében és megelőzésében

Szabó Mónika

 • Modern maszkulinitások - a férfiasság (hegemón maszkulinitás koncepciójának) szociálpszichológiai értelmezése
 • Az életkor, mint stigma
 • Elnyomó ideológiákkal kapcsolatos attitűdök változtatásának hatékonyságvizsgálata

Takács Zsófia

 • A kisgyermekek információfeldolgozása mesehallgatás közben
 • A digitális és papír-alapú mesekönyvek hatékonysága a kisgyermekek nyelvi és írás-olvasás készségeinek fejlesztésében
 • Az iskolai és óvodai írás-olvasás és matematika tanulási környezet és ezek hatása a kisgyermekkori fejlődésre
 • A végrehajtó funkciók kisgyermekkori fejlődése és az ezeket fejlesztő különböző intervenciók
 • A korai írás-olvasás készségeket fejlesztő intervenciók

Topál József

 • A kutya, mint az autizmus társas-kognitív sajátosságainak modellje
 • A dajkabeszédre való válaszkészség viselkedési és neurokognitív mechanizmusainak vizsgálata kutyán és emberen

Ujhelyi Adrienn

 • A közösségi média szociálpszichológiája

Urbán Róbert

 • Egészségpszichológiai kutatások
 • Alkoholfogyasztással kapcsolatos kutatások
 • A dohányzás elkezdését és a leszokást befolyásoló tényezők vizsgálata

Varga Katalin

 • A hipnózis élményvilágának interakciós megközelítése, interakciós szinkronitás hipnózisban
 • Perinatális tudomány témakörei

Vargha András

 • Klasszifikációs eljárások személy-orientált pszichológiai kutatásokban

Veres-Székely Anna

 • „Elektrodermális ujjlenyomatok” öröklött komponensei

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.03.16.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 január Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
ELTE Logo